Produktområden

Fallskydd

Fallskydd, är produkter, utrustning och tekniker som avser att förhindra en person som vistas på höjd att falla till en lägre nivå. Enligt lag så skall en person som arbetar på höjd över 2m, där risk för fall föreligger , använda fallskyddsutrustning. I begreppet fallskydd, ingår också utrustningar för räddning och evakuering av personer som kommit till skada på höga höjder.

3M Svenska AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, utbildare fallskydd

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ekmans Safety AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Fallskyddspecialisterna AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Hewall Safety Sweden AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Höjdarbete Gary Nee AB

Fallskydd, undervisare fallskydd

Irse KB

Fallskydd, undervisare fallskydd

MSA Nordic AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, gasmätare

NUAB

Fallskydd, undervisare fallskydd

Proaccess Sweden AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Procurator AB

Fallskydd, Första hjälpen, Hand- och armskydd, Huvudskydd, Hörselskydd, Yrkes- och skyddskläder, Ögon- och ansiktsskydd, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Roofac AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Rope Access Safety Training AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Svensk Höjdsäkerhet AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Techtronic Industries AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, undervisare fallskydd, utbildare fallskydd

Handelsorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 8 508 938 00

Powered by Branschkansliet