Nye grenseverdier for kjemikalier fra 1. juli

Nye grenseverdier for kjemikalier fra 1. juli

GJELDER FRA MÅNEDSSKIFTET: 16 stoffer og stoffblandinger er endret til bindende grenseverdier og ti stoffer er endret til veiledende grenseverdier i EUs direktiver. FOTO: Colourbox.com. Nye grenseverdier for kjemikalier fra 1. juli 1. juli kom flere...
Norge: 28 arbeidsskadedødsfall i 2020

Norge: 28 arbeidsskadedødsfall i 2020

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 28 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2020, fordelt på 27 ulykker. Foto Skydda. Norge: 28 arbeidsskadedødsfall i 2020 Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 28 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte...