Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker

Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker

NYHETER Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker För att bidra till ökad tillgång till säker skyddsutrustning i vård och omsorg införde Arbetsmiljöverket en bedömningsprocess för att kvalitetssäkra personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Under...