Ska säkerställa tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter

400 miljoner ska stärka sjukvårdens försörjningsberedskap

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. 400 miljoner ska stärka sjukvårdens försörjningsberedskap Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget behöver arbetet med att utveckla försörjningsberedskapen när det gäller sjukvårdsprodukter fortsätta. Regeringen och...