WELCOME TO

Produktområder

Personlig verneutstyr er utstyr som er beregnet til å bli båret eller holdes av en person for å verne mot en eller flere helserisikoer.

Personlig verneutstyr består av ulike produktgrupper: hodevern, hørselsvern, øye- og ansiktsvern, åndedrettsvern, hånd- og armvern, fot- og beinvern, arbeids- og verneklær, fallsikring, førstehjelp samt hudpleieprodukter.

For hver produktgruppe har NSA en ansvarlig person i medlemskretsen som kontaktes via sekretariatet. Denne personen kan svare på spørsmål omkring produktgruppen og utgjør NSAs referanse for kontakter med medier, myndigheter m fl.

ÅNDEDRETTSVERN

FALLSIKRING

FOT- OG BEINVERN

FØRSTEHJELP

HÅND- OG ARMVERN

HUDPLEIEPRODUKTER

HODEVERN

HØRSELSVERN

ARBEIDS- OG VERNEKLÆR

ØYE- OG ANSIKTSVERN

Handelsorganisasjonen for produsenter, importører, grossister og forhandlere treningsfirmaer for personlig verneutstyr.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 8 508 938 00

Powered by Branschkansliet