VÄLKOMMEN TILL

Produktområden

Personlig skyddsutrustning är utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker.

Personlig skyddsutrustning består av olika produktgrupper: huvudskydd, hörselskydd, ögon- och ansiktsskydd, andningsskydd, hand- och armskydd, fot- och benskydd, yrkes- och skyddskläder, fallskydd, första hjälpen samt hudvårdsprodukter.

För varje produktgrupp har NSA en ansvarig person i medlemskretsen som kontaktas via kansliet. Denne kan svara på frågor kring produktgruppen och utgör NSA referens för kontakter med media, myndigheter m fl.

ANDNINGSSKYDD

FALLSKYDD

FOT- OCH BENSKYDD

FÖRSTA HJÄLPEN

HAND- OCH
ARMSKYDD

HUDVÅRDSPRODUKTER

HUVUDSKYDD

HÖRSELSKYDD

Kemiskt skydd

YRKES- OCH
SKYDDSKLÄDER

ÖGON- OCH
ANSIKTSSKYDD

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab