UTDANNELSE

Bransjens felles grunnkrav for utdanning

NSA har utformet felles grunnkrav for utdanning for hele bransjen, innen områdene åndedrettsvern, fallsikring og lukkede rom.

Grunnkravene for utdanning er utarbeidet for å redusere antall ulykker på arbeidsplassen til et minimum. Det stilles krav til de som er ansvarlige for utdanningen og hvordan utdanningen gjennomføres, og bestiller og brukere får informasjon om kravene som stilles for å sikre et trygt arbeidsmiljø og forebygge ulykker.

NSA har ansvar for innhold og utvikling av de fastsatte grunnkravene. Utdanningsforetakene som er tilknyttet NSA, har forpliktet seg til å følge disse grunnkravene i sin utdanning.

Hvis du har spørsmål om grunnkravene, kan du kontakte administrasjonen på e-post: nsa@branschkansliet.se.

Grunnkrav for utdanning innen åndedrettsvern (pdf)

Grunnkrav for utdanning innen fallsikring (pdf)

Grunnkrav for utdanning innen arbeid i lukkede rom (pdf)

Handelsorganisasjonen for produsenter, importører, grossister og forhandlere treningsfirmaer for personlig verneutstyr.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 8 508 938 00

Powered by Branschkansliet