Velkommen til

Nordic Safety Association

NSA er bransjeorganisasjonen for produsenter, importører, grossister og forhandlere av personlig verneutstyr og for utdannelsesforetak innen samme område.

Velkommen til

Nordic Safety Association

NSA er bransjeorganisasjonen for produsenter, importører, grossister og forhandlere av personlig verneutstyr og for utdannelsesforetak innen samme område.

OM NSA

NSA ble grunnlagt i 1978 og har for øyeblikket 43 medlemmer.

Bransjesortimentet består av flere ulike produktgrupper innen personlig verneutstyr som er beregnet til å bli båret eller holdes av en person for å verne mot en eller flere helserisikoer.

Medlemsbedriftene er ansvarlig for den helt overveiende delen av markedet for personlig verneutstyr og har en markedsdekning på godt og vel 90 %. Totalomsetningen i detaljhandelsleddet av bransjens produkter i 2016 var på ca. 6 milliarder kroner.

NSAs oppgave er å overvåke utviklingen, etablere samarbeid og gi informasjon til bransjen, Riksdagen, departementer, andre myndigheter og organisasjoner mv., noe som finner sted innen NSA AB, et heleid serviceselskap.

Ønsker du vårt nyhetsbrev?

NB! så langt på svensk

Kontakt: joakim.stenberg@branschkansliet.se

Bransjeorganisasjonen for produsenter, importører, grossister og forhandlere treningsfirmaer for personlig verneutstyr.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab