VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

NYHETER
Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen

Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet. En ny rapport viser at en vesentlig andel av dødsulykkene de seks siste årene, har skjedd utenfor selve bygge- og anleggsplassen. I 2022 døde åtte arbeidstakere og det ble registrert 2858 arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet.

Munskydd och andningsskydd – vad är skillnaden?

Munskydd och andningsskydd – vad är skillnaden?

Att förväxla munskydd och andningsskydd kan innebära allvarliga skador. Därför är det viktigt att veta skillnaden. Andningsskydd klassas som personlig skyddsutrustning (PPE) och skyddar bäraren mot skadliga ämnen och partiklar i inandningsluften, allt från gaser och partiklar som uppstår vid exempelvis svetsning till olika typer av luftburna virus.

Myndighetsgemensam insats i fjällen – allvarliga brister upptäckta

Myndighetsgemensam insats i fjällen – allvarliga brister upptäckta

Polisen har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Jämnställdhetsmyndigheten och Kronofogden genomfört myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller i Idre och Sälen. Samverkan är en del av regeringsuppdraget mot Arbetslivskriminalitet (A-krim). Vid kontrollerna som gjordes på byggarbetsplatser kunde allvarliga brister identifieras av flera myndigheter. Polisen utreder flera fall av brott mot utlänningslagen.

Vill du ha vårt Nyhetsbrev?

Kontakta: joakim.stenberg@branschkansliet.se

OM NSA

NSA grundades år 1978 och har för närvarande 50 medlemmar.

Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2016 uppgick till ca 6 miljarder kronor.

NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet