VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

NSA kommer att införa ett ackrediteringsschema, Fit2Fit, för tillpassningstestning i Sverige för att få kompetenta och kvalificerade tillpassningstestare.

NSA kommer att vara den enda organisationen som kan utföra utbildning och säkerställa kompetens. Mer information kommer inom kort.

Rätt användning av fallskydd minskar olyckor

Rätt användning av fallskydd minskar olyckor

Nyhet från Roofac: Att använda ett godkänt fallskydd är en självklarhet för de allra flesta. Men att använda det på ett korrekt sätt är inte alltid lika självklart. Det kan handla om att man inte har kunskap, eller att arbetet är så tidspressat att man är stressad och slarvar. Statistiken visar att många olyckor hade kunnat förhindras om fallskydd hade använts på rätt sätt.

Arbetsmiljöverket: Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd

Arbetsmiljöverket: Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd

Arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man använder tätsittande andningsskydd på arbetsplatsen ska tätheten provas genom en så kallad tillpassningsprovning. Det är innebörden av regler som träder i kraft den 1 januari 2025, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Det handlar om ett par preciseringar av nuvarande regler.

Människor utsätts för cancerframkallande ämnen i onödan

Människor utsätts för cancerframkallande ämnen i onödan

Nyhet från Lunds universitet: Sexvärt krom är ett starkt cancerframkallande ämne som kan användas vid tillverkning av till exempel färg och rostskydd samt ytbehandling av metallprodukter. Det kan också frisättas vid tillverkning av eller svetsning i rostfritt stål. I Sverige exponeras ungefär 18 000 arbetare för sexvärt krom på sin arbetsplats.

Vill du ha vårt Nyhetsbrev?

Kontakta: joakim.stenberg@branschkansliet.se

OM NSA

NSA grundades år 1978 och har för närvarande 50 medlemmar.

Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2016 uppgick till ca 6 miljarder kronor.

NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet