VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

NYHETER
Arbeidstilsynet: ikke blir syke av arbeidet eller skadet på jobb

Arbeidstilsynet: ikke blir syke av arbeidet eller skadet på jobb

Arbeidstilsynet skal bidra til at ansatte ikke blir syke av arbeidet eller skadet på jobb. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for godt arbeidsmiljø, men vi i Arbeidstilsynet kontrollerer og veileder.  Arbeidstilsynet skal bidra til et godt og trygt arbeidsliv i Norge der arbeidsgivere følger arbeidsmiljøloven, forskriftene i arbeidsmiljø-regelverket og andre lover knyttet til arbeidslivet. 

”Enbart för att titta på personer från Arbetsmiljöverket”

”Enbart för att titta på personer från Arbetsmiljöverket”

I mars 2022 besökte Arbetsmiljöverkets personal ett villabygge i Sigtuna med byggnadsställningar runt fasaden. Fallhöjden uppskattades till mellan tre och fem meter. Fyra arbetstagare befanns sig uppe på byggnadsställningen och taket, utan fallskydd utan enbart för att titta på personerna från myndigheten hävdade byggfirman. Den förklaringen trodde inte Förvaltningsrätten på.

NSA inför grundkrav på fallskyddsutbildningar

NSA inför grundkrav på fallskyddsutbildningar

Fallskyddsutbildning är i dag ett givet inslag hos de flesta utbildningsföretag, trots att kunskapsnivån på många håll är låg. Därför arbetar den svensk-norska organisationen NSA (Nordic Safety Association) som enda branschorganisation med frågor som berör utbildningsnivån. Organisationen införde, sedan ett par år tillbaka, grundkrav på bland annat fallskyddsutbildningar.

Vill du ha vårt Nyhetsbrev?

Kontakta: joakim.stenberg@branschkansliet.se

OM NSA

NSA grundades år 1978 och har för närvarande 50 medlemmar.

Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2016 uppgick till ca 6 miljarder kronor.

NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet