VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

NYHETER
EU:s sjukvårdslager: 50 ventilatorer skickas till Turkiet

EU:s sjukvårdslager: 50 ventilatorer skickas till Turkiet

Turkiet har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism. EU kommer därför att donera 50 ventilatorer från det sjukvårdslager i Sverige som MSB ansvarar för åt EU. Ventilatorerna kommer hjälpa patienter på plats med andningen. Sverige är, genom MSB, ett av länderna i EU som har uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel.

Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta

Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta

For mange kjemikalier finnes det grenseverdier for hvor høye konsentrasjoner som tillates i arbeidslufta. En ny rapport beskriver hvordan Arbeidstilsynet jobber med å fastsette grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Reduseres eksponeringen vil helserisikoen for arbeidstakere i norsk arbeidsliv også reduseres.

Arbeidstilsynet: Nye kommentarer til forskrift

Arbeidstilsynet: Nye kommentarer til forskrift

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet, må gjøre en risikovurdering knyttet til eksplosjonsfare. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer regulerer arbeidet med å systematisk kartlegge og forebygge risiko. Nå skal nye kommentarer gjøre regelverket lettere å forstå. I mai blir det arrangert et ATEX-seminar i Oslo.

Vill du ha vårt Nyhetsbrev?

Kontakta: joakim.stenberg@branschkansliet.se

OM NSA

NSA grundades år 1978 och har för närvarande 50 medlemmar.

Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2016 uppgick till ca 6 miljarder kronor.

NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab