VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

NYHETER
Konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet

Konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet

Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete avslöjades inom bland annat bilvård och skönhetssalonger. Nu uppmanas allmänheten till ökad vaksamhet vid köp av tjänster. Använd din konsumentmakt lyder uppmaningen.

Dokument: Skyddsombud får inte företräda individer

Dokument: Skyddsombud får inte företräda individer

Ett internt dokument från Arbetsmiljöverket, som togs fram för cirka ett år sedan, visar att skyddsombud inte har rätt att företräde en person på arbetsplatsen. Dokumentet ”rättslig utredning av skyddsombudens roll” togs fram i samband med att myndigheten tog fram nya föreskrifter om arbetsanpassning. Den tolkningen av lagen får kritik.

Avskedades för att ha vägrat bära munskydd

Avskedades för att ha vägrat bära munskydd

När en lagerarbetare på Tamro i Kungens Kurva vägrade bära munskydd under pandemin valde företaget att avskeda honom. Om avskedandet var sakligt grundat har under två dagar varit uppe till prövning i Arbetsdomstolen. Lagerarbetarens förbund, Privat- och offentliganställdas förbund (POA) hade stämt företaget för brott mot lagen om anställningsskydd. Dom meddelas 14 december.

Vill du ha vårt Nyhetsbrev?

Kontakta: katarina.svensson@branschkansliet.se

OM NSA

NSA grundades år 1978 och har för närvarande 50 medlemmar.

Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2016 uppgick till ca 6 miljarder kronor.

NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Handelsorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 8 508 938 00

Powered by Branschkansliet