VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

NYHETER
Fusk och regelbrott bakom asbestskador

Fusk och regelbrott bakom asbestskador

Vi behöver få ordning på asbestutbildningarna. Idag finns inga som helst krav eller certifiering, vem som helst egentligen kan starta en asbestutbildning vilket är märkligt, säger Johan Torstensson Aas, ombudsman på Byggnads. Föreskrifterna innehåller krav på vad en utbildning ska innehålla, men någon kvalitetsgranskning förekommer inte. Byggföretagen bekräftar problemet.

Karbonmonoksid: Farer og forholdsregler

Karbonmonoksid: Farer og forholdsregler

Karbonmonoksid er blant de vanligste giftige gassene, både i arbeidslivet og i hjemmet. SG Safety har jobbet for å beskytte mennesker mot farlig gass siden 1984, og i denne artikkelen har vi samlet viktige ting å vite i møte med denne usynlige, lukt- og smaksfrie gassen. Karbonmonoksid oppstår som et produkt av ufullstendig forbrenning av karbonholdig, organisk materiale.

Rivningsföretag överklagar indraget asbesttillstånd

Rivningsföretag överklagar indraget asbesttillstånd

När Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i slutet av september 2022 av en arbetsplats i Säffle pågick slutrivning av hyreshus i miljonprogrammet. I samband med inspektionen upptäcktes en rad mycket allvarliga brister när det gällde asbestsaneringen. Myndigheten ansåg att bristerna var så allvarliga att företagets asbesttillstånd drogs in i december 2022.

Vill du ha vårt Nyhetsbrev?

Kontakta: joakim.stenberg@branschkansliet.se

OM NSA

NSA grundades år 1978 och har för närvarande 50 medlemmar.

Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2016 uppgick till ca 6 miljarder kronor.

NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab