VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarleg steinstøv

Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarleg steinstøv

Dagleg blir fleire tusen arbeidstakarar utsett for kvartshaldig steinstøv, noko som kan forårsake mellom anna lungekreft, allergi og KOLS. I sommar vil Arbeidstilsynet gå på tilsyn i utsette bransjar, hovedsakleg i bygg og anlegg, for å kontrollere om dei førebyggjer at arbeidstakarar blir eksponerte for kvarts. Eksponering for kvarts skjer i hovudsak ved innanding av steinstøv.

Arbetsmiljöverket: Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd

Arbetsmiljöverket: Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd

Arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man använder tätsittande andningsskydd på arbetsplatsen ska tätheten provas genom en så kallad tillpassningsprovning. Det är innebörden av regler som träder i kraft den 1 januari 2025, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Det handlar om ett par preciseringar av nuvarande regler.

Statistik: 18 döda på jobbet fram till vecka 18

Statistik: 18 döda på jobbet fram till vecka 18

18 döda på lika många veckor under 2024. Det visar statistiken som tidningen Arbetarskydd publicerar. Siffran är densamma som ifjol om utländska anställda räknas med, men för svenska anställda är det värre än fjolårssiffrorna. Trots försök att få ned den dystra statistiken så kommer en människa inte hem efter jobbet varje vecka i Sverige.

Vill du ha vårt Nyhetsbrev?

Kontakta: kristina.wirbing@branschkansliet.se

OM NSA

NSA grundades år 1978 och har för närvarande 50 medlemmar.

Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2016 uppgick till ca 6 miljarder kronor.

NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab