VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

VÄLKOMMEN TILL

Nordic Safety Association

NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

NYHETER
Uppdrag att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Uppdrag att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som ska omfattas av försörjningsberedskap på hälso- och sjukvårdsområdet. Underlaget ska ligga till grund för arbetet med att säkerställa att Sverige har rätt lagerhållning i hälso- och sjukvården och i statliga säkerhetslager samt identifiera de sjukvårdsprodukter som har stor betydelse.

Rätt att avskeda anställd som vägrade munskydd

Rätt att avskeda anställd som vägrade munskydd

Det var rätt att avskeda den anställde som vägrade bära munskydd under pandemin. Det konstaterar Arbetsdomstolen i sitt domslut efter en tvist mellan företaget Tamro i Kungens kurva och en lagerarbetare, företrädd av Privat- och offentliganställdas förbund (POA). Företagets beslut om ansiktsskydd fattades under pandemin i syfte att förhindra eller minska risken för smitta.

Rätten till personlig skyddsutrustning vid kyla

Rätten till personlig skyddsutrustning vid kyla

Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren personlig skyddsutrustning – dit även kläder som skyddar mot kyla räknas. Kyla påverkar både koncentrationen och balansen och ökar risken för belastningsskador och olyckor. Ansvaret gäller det yttre lagret, ansvar för varma strumpor och långkalsonger ligger på arbetstagaren själv. Vilka regler gäller egentligen?

Vill du ha vårt Nyhetsbrev?

Kontakta: katarina.svensson@branschkansliet.se

OM NSA

NSA grundades år 1978 och har för närvarande 50 medlemmar.

Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2016 uppgick till ca 6 miljarder kronor.

NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Handelsorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 8 508 938 00

Powered by Branschkansliet