NYHETER

Lägst antal omkomna i arbetsplatsolyckor på tio år

Lägst antal omkomna i arbetsplatsolyckor på tio år

Preliminär statistik från Arbetsmiljöverket visar att 29 personer omkom under 2020 på arbetsplatser, vilket är det lägsta antalet på över tio år. Av de 29 omkomna var 24 arbetstagare eller egna företagare. Övriga fem räknas till gruppen ”övriga”, som omfattar anställda i utländska företag, värnpliktiga och vissa elever.

Lärarna Riksförbund ställer krav för återöppnade skolor

Lärarna Riksförbund ställer krav för återöppnade skolor

Grundskolorna öppnar om endast några dagar och undervisningen förutsätts ske som vanligt redan från terminsstart. Personal och elever som känner akut oro över situationen i skolan eller under resan till och från arbetsplatsen måste nu erbjudas munskydd/visir av arbetsgivaren. Om det inte går, håll skolan stängd, säger Åsa Fahlén.

Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari

Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

Coronapandemin har resulterat i många skyddsombudsstopp

Coronapandemin har resulterat i många skyddsombudsstopp

Arbetsmiljöverket har i år tagit emot 4.729 coronarelaterade tillbudsanmälningar, fall där arbetsgivare anmält att en eller flera arbetstagare exponerats för covid-19 i sitt arbete. I 196 fall har skyddsombud upptäckt risker så allvarliga att de begärt ingripande från verket. 99 händelser har arbetsplatsen begärts i skyddsombudsstopp.

Fler beslut om munskydd under hela arbetspasset

Fler beslut om munskydd under hela arbetspasset

Allt fler regioner har nu fattat beslut om att munskydd och/eller visir ska användas av personal under hela arbetspasset, alltså även i korridorer och personalutrymmen. Målet är att stoppa omfattande sjukhusutbrott av covid-19.

Nytt avtal ger utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Nytt avtal ger utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förbättrat huvudentreprenörsansvar och fler verktyg för att komma åt lönedumping. Det är innehållet i det nya kollektivavtal som parterna enades om under torsdagen. Byggnads kallar avtalet ”historiskt”.

Personliga assistenter får ersättning för personlig skyddsutrustning

Personliga assistenter får ersättning för personlig skyddsutrustning

Covid-19 har medfört merkostnader för inköp av personlig skyddsutrustning för personliga assistenter. Regeringen har därför beslutat om en ny förordning som innebär att ersättning för skyddsutrustning lämnas retroaktivt för perioden 1 februari 2020 till 30 november 2020. Totalt avsätts 50 miljoner kronor för ändamålet.