NYHETER

Nye grenseverdier for kjemikalier fra 1. juli

Nye grenseverdier for kjemikalier fra 1. juli

1. juli kom flere forskriftsendringer for grenseverdier som gjelder farlige, kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier. Grenseverdier angir maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode.

Arbetsmiljöverket: Arbetsolyckor vanligast bland unga

Arbetsmiljöverket: Arbetsolyckor vanligast bland unga

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbetsplatserna.

NSA har utformat branschgemensamma grundkrav

NSA har utformat branschgemensamma grundkrav

NSA har nu utformat branschgemensamma grundkrav när det gäller utbildning inom produktområdena andningsskydd, fallskydd och slutna utrymmen. Grundkraven har tagits fram med syftet att minimera antalet arbetsplatsolyckor. Styrelsen arbetar även med att ta fram en auktorisation för medlemsföretag som tillhandahåller utbildningar.

Myndigheter ökar insatserna mot arbetslivskriminalitet

Myndigheter ökar insatserna mot arbetslivskriminalitet

De senaste åren har arbetslivskriminalitet seglat upp som ett nytt begrepp i arbetslivet och fenomenet riskerar att öka i pandemins spår. För att motverka utvecklingen förstärker myndigheterna nu sina insatser och sitt samarbete. Sedan några år tillbaka samarbetar åtta myndigheter för att genom gemensamma kontroller bekämpa denna form av brottslighet.

Alarmerande ökning av antalet anmälda arbetssjukdomar

Alarmerande ökning av antalet anmälda arbetssjukdomar

2 juni släpptes Arbetsmiljöverkets officiella statistik över anmälda arbetsskador för 2020. Rapporten visar att de anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt under 2020, och framförallt inom vård och omsorg. Samtidigt är antalet anmälda arbetsolyckor och arbetsolyckor med dödlig utgång färre.

Slik forhindrer du brannulykker på jobb

Slik forhindrer du brannulykker på jobb

Brannulykker og brannskader kan oppstå på de fleste arbeidsplasser. Brannforebyggende tiltak og riktig beskyttelse vil sørge for en tryggere jobbhverdag. Typiske miljøer med risiko for brannskade er arbeidssituasjoner med ild, sveising, smelteverk, damp og elektrisitet. Kjemiske substanser på arbeidsplassen kan også forårsake brannskader.

”För sent besked från Arbetsmiljöverket om andningsskydd”

”För sent besked från Arbetsmiljöverket om andningsskydd”

”Det här skulle Arbetsmiljöverket ha gjort för över ett år sedan”, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin, till Ekot i en kommentar till de skärpta reglerna för skyddsutrustning och rekommendationen om andningsskydd för arbetet i hemmet.