26 arbetsplatser hade brister i personliga skyddsutrustningen.

26 arbetsplatser använde felaktig personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket har förbjudit personlig skyddsutrustning som använts inom vård och omsorg på 26 arbetsplatser i Sverige. Anledningen var att verket upptäckt brister i utrustningen.

– Det är inte bra alls, men samtidigt kan jag förstå att det blev lite panik när pandemin kom, säger Magnus Henriksson, inspektör på Arbetsmiljöverket, region Väst till Dagens Medicin.

Det uppstod brist på personlig skyddsutrustning inom vård och omsorg när coronapandemin bröt ut, vilket ledde till att många kommuner tillverkade egen skyddsutrustning och fick skyddsutrustning från olika aktörer. Konkurrensen var hård om den skyddsutrustning som fanns att tillgå. Följden har blivit att det används många olika sorters skyddsutrustning och att det råder förvirring kring om utrustningen är godkänd eller inte och om den verkligen skyddar personalen från smitta. Ett problem som NSA poängterat i en debattartikel i SvD.

Arbetsmiljöverket fick ett regeringsuppdrag i april att genomföra en nationell tillsynd av all personlig skyddsutrustning i vården.

– För att snabba på det här med personlig skyddsutrustning har vi på Arbetsmiljöverket gjort ett snabbspår, där vi covid-19-märker skyddsutrustning som godkänns av oss efter det att den testats av det oberoende forskningsinstitutet Rise.

Vid inspektionerna, som görs vid telefonmöten via Skype, har inspektörerna sett att det är relativt vanligt att vård- och omsorgspersonal använder skyddsutrustning som inte är godkänd. När sådant upptäckts har Arbetsmiljöverket omedelbart förbjudit användningen. Det finns många exempel ute i landet, bland annat i Laholm, Halmstad, Vetlanda, Sandviken, Borlänge och Säffle. I Vetlanda kommun förbjöds ett delvis egentillverkat skyddsvisir samt ett andningsskydd som tillverkats i Kina.

– Vi hamnade i ett läge där vi själva var ute och letade efter skyddsutrustning och när vi fick tips om egentillverkade visir var vi jättetacksamma för det. Och när det gäller andningsskydden fick vi underlag om att de skulle vara godkända, säger Helén Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner har sett till att kommunen i stället fått godkänd skyddsutrustning. I region mitt, det vill säga Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Örebro, Uppsala och Västmanlands län, förbjöd inspektörerna användning av skyddsutrustning och kopplade ett vite till förbudet i 30 procent av de 33 inspekterade arbetsställena. Motsvarande siffra för landet som helhet är 14,6 procent, enligt Arbetsmiljöverkets statistik som ger en ögonblicksbild av andelen kontroller som lett till förbud i landet.

– Det innebär att vårdpersonalen kan ha utsatts för fara. Det kan bli en falsk trygghet om man exempelvis har ett skyddsvisir som man tror ger säkerhet. Man kanske tar större risker än man annars hade gjort, säger Magnus Henriksson.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet