Produktområden

Fallskydd

Fallskydd, är produkter, utrustning och tekniker som avser att förhindra en person som vistas på höjd att falla till en lägre nivå. Enligt lag så skall en person som arbetar på höjd över 2m, där risk för fall föreligger , använda fallskyddsutrustning. I begreppet fallskydd, ingår också utrustningar för räddning och evakuering av personer som kommit till skada på höga höjder.

3M Svenska AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, utbildare fallskydd

AAK Safety AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Altitude Access

Fallskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Dafo Brand AB

Fallskydd, utbildare fallskydd, andningsskydd, utbildare andningsskydd, kemiskt skydd, gasdetektering, första hjälpen, övnings- och utbildningsmateriel, brandskydd, brandredskap, brandkårsmateriel

Ekmans Safety AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Firesafe

Fallskydd, utbildning fallskydd

Hantverkarskolan

Fallskyddsutbildningar

Hewall Safety Sweden AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Höjdarbete Gary Nee AB

Fallskydd, undervisare fallskydd

Irse KB

Fallskydd, undervisare fallskydd

MSA Nordic AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, gasmätare

NUAB

Fallskydd, undervisare fallskydd

Proaccess Sweden AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Roofac AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Rope Access Safety Training AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Svensk Höjdsäkerhet AB

Fallskydd, utbildare fallskydd

Techtronic Industries AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, undervisare fallskydd, utbildare fallskydd

Den utrustning som fallskydd omfattar

Fallskydd där risk för fall föreligger

Fallskydd är produkter, utrustning och tekniker som avser att förhindra en person som vistas på höjd att falla till en lägre nivå. Enligt lag så skall en person som arbetar på höjd över två meter, där risk för fall föreligger, använda fallskyddsutrustning. I begreppet fallskydd ingår också utrustningar för räddning och evakuering av personer som kommit till skada på höga höjder.

Utbildning före användning av fallskyddsutrustning

Fallskyddsutrustning kan bestå av flera delar som kan kombineras eller användas var för sig. Den som använder personlig fallskyddsutrustning bör få utbildning i hur den ska användas, kopplas eller provas före användning. Användaren ska även känna till riskerna med att använda utrustningen felaktigt. Före varje användning ska utrustningen kontrolleras och en behörig ska kontrollera fallskyddet minst en gång per år. Skadad utrustning ska aldrig användas.

 

Vilka lagar och regler gäller för fallskydd på arbetsplatser?

Så säger arbetsmiljölagen om fallskydd

Enligt arbetsmiljölagen ska en person som arbetar på höjd över två meter, där risk för fall föreligger, använda fallskyddsutrustning. Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. I lagen står bland annat att det är arbetsgivaren som ytterst är ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Den myndighet som fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön är Arbetsmiljöverket. För att precisera vad som exempelvis gäller för arbete på hög höjd ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter. Om inte föreskrifterna följs riskeras den skyldige att betala mellan 40,000 kr och 400.000 kr i sanktionsavgift.

 

Finns risk för fritt fall ska alltid personligt fallskyddssystem användas

Ett personligt fallskyddssystem ska alltid användas om det finns risk för fritt fall. Det bromsar ett fritt fall och förhindrar att personen slår i marken och dessutom gör det att användaren hänger upprätt efter ett fall. Ett personligt fallskyddssystem består av en förankringsanordning, ett stödbälte, helsele eller sittsele och en fallstoppslina eller en lina för arbetspositionering.

 

Till vem ska jag vända mig för att få en analys över vilka fallskydd som behövs på min arbetsplats/mitt företag?

NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 43 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

 

Mer om fallskydd

Hur blev fallskydd viktigt på arbetsplatser?

Fallskyddets historia på arbetsplatser och utvecklingen av fallskyddsutrustning är en berättelse om tekniska framsteg och ökad medvetenhet om arbetarsäkerhet. I början av 1900-talet, när skyskrapor och stora konstruktionsprojekt blev allt vanligare, ökade behovet av effektiv fallskyddsutrustning dramatiskt. Tidig utrustning var ofta rudimentär, bestående av enkla rep och sele, utan standardiserade säkerhetskrav. Under mitten av 1900-talet, med ökande industriella olyckor och en växande förståelse för arbetsplatsens risker, började regeringar och arbetsmiljöorganisationer införa striktare regler och standarder för fallskyddsutrustning.

Vilka innovation har präglat fallskyddsutrustning

Teknologiska framsteg under andra hälften av 1900-talet och början av 2000-talet revolutionerade fallskyddsutrustningen. Utvecklingen av hållbarare, lättare och mer användarvänliga material förbättrade säkerhetssele och linor avsevärt. Innovationer som stötdämpande fallstoppslinor och automatiska fallbegränsningssystem introducerades, vilket ökade skyddsnivån betydligt. Samtidigt har utbildning och medvetenhet om korrekt användning av fallskyddsutrustning blivit en central del av säkerhetskulturen på arbetsplatser. Idag är fallskyddsutrustning en sofistikerad blandning av teknik och ergonomi, designad för att möta specifika arbetskrav och säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för användare.

 

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab