UTBILDNING

Branschgemensamma

grundkrav för utbildning

NSA har utformat branschgemensamma grundkrav för utbildning inom produktområdena andningsskydd, fallskydd och slutna utrymmen.

Grundkraven för utbildning har tagits fram med syfte att minimera antalet arbetsplatsolyckor. Dels ställs krav på utbildare och deras genomförande av utbildningar, dels får beställare och brukare information om de krav som finns för att uppnå en säker arbetsmiljö och förebygga arbetsplatsolyckor.

NSA ansvarar för innehåll och utveckling av de fastställda grundkraven. De utbildningsföretag som är anslutna till NSA har förbundit sig att följa grundkraven när de bedriver utbildning.

Om du har frågor angående grundkraven, kontakta kansliet via e-post: nsa@branschkansliet.se

Läs mer om de olika utbildningarna

Utbildning andningsskydd

Utbildning fallskydd

Utbildning slutna utrymmen

Utbildning Handskydd

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab