NYHETER

Uppdrag att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Uppdrag att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som ska omfattas av försörjningsberedskap på hälso- och sjukvårdsområdet. Underlaget ska ligga till grund för arbetet med att säkerställa att Sverige har rätt lagerhållning i hälso- och sjukvården och i statliga säkerhetslager samt identifiera de sjukvårdsprodukter som har stor betydelse.

Rätt att avskeda anställd som vägrade munskydd

Rätt att avskeda anställd som vägrade munskydd

Det var rätt att avskeda den anställde som vägrade bära munskydd under pandemin. Det konstaterar Arbetsdomstolen i sitt domslut efter en tvist mellan företaget Tamro i Kungens kurva och en lagerarbetare, företrädd av Privat- och offentliganställdas förbund (POA). Företagets beslut om ansiktsskydd fattades under pandemin i syfte att förhindra eller minska risken för smitta.

Rätten till personlig skyddsutrustning vid kyla

Rätten till personlig skyddsutrustning vid kyla

Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren personlig skyddsutrustning – dit även kläder som skyddar mot kyla räknas. Kyla påverkar både koncentrationen och balansen och ökar risken för belastningsskador och olyckor. Ansvaret gäller det yttre lagret, ansvar för varma strumpor och långkalsonger ligger på arbetstagaren själv. Vilka regler gäller egentligen?

A-krim-center ska upptäcka och stoppa arbetslivskriminalitet

A-krim-center ska upptäcka och stoppa arbetslivskriminalitet

För att upptäcka och stoppa arbetslivskriminalitet, och göra myndigheter bättre på det, har sedan i somras två så kallade A-krim-center startats. Det ena i Umeå och det andra i Göteborg. Tanken är att myndigheter här ska jobba tätare tillsammans, samtidigt som sekretessen mellan dem försvårar det arbetet. Fackförbundet Byggnads har varit drivande.

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar

Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserade den 28 november. Syftet är att öka allmänhetens kunskap och påverka attityder till så kallad arbetslivskriminalitet.

Konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet

Konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet

Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete avslöjades inom bland annat bilvård och skönhetssalonger. Nu uppmanas allmänheten till ökad vaksamhet vid köp av tjänster. Använd din konsumentmakt lyder uppmaningen.

Dokument: Skyddsombud får inte företräda individer

Dokument: Skyddsombud får inte företräda individer

Ett internt dokument från Arbetsmiljöverket, som togs fram för cirka ett år sedan, visar att skyddsombud inte har rätt att företräde en person på arbetsplatsen. Dokumentet ”rättslig utredning av skyddsombudens roll” togs fram i samband med att myndigheten tog fram nya föreskrifter om arbetsanpassning. Den tolkningen av lagen får kritik.

Avskedades för att ha vägrat bära munskydd

Avskedades för att ha vägrat bära munskydd

När en lagerarbetare på Tamro i Kungens Kurva vägrade bära munskydd under pandemin valde företaget att avskeda honom. Om avskedandet var sakligt grundat har under två dagar varit uppe till prövning i Arbetsdomstolen. Lagerarbetarens förbund, Privat- och offentliganställdas förbund (POA) hade stämt företaget för brott mot lagen om anställningsskydd. Dom meddelas 14 december.

Varselkläder med fel storlek kan utgöra säkerhetsrisk

Varselkläder med fel storlek kan utgöra säkerhetsrisk

Enligt Arbetsmiljöverket kan varselkläder som sitter dåligt vara en säkerhetsrisk. Det är heller inte tillåtet att göra egna anpassningar, som att vika upp ben eller ärmar. Personlig skyddsutrustning ska anpassas till individen och inte innebära några risker i sig. Ansvaret för detta ligger hos arbetsgivaren. Det säger AnnSofie Kero på Arbetsmiljöverkets enhet för produktsäkerhet.