NYHETER

Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest

Uppföljning och kontroll av arbetet med asbest

Som ett led i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med uppföljning och kontroll av arbete med asbest. Myndigheten ska beskriva hur de utfärdar och kontrollerar tillstånd.

Stärker krisberedskapen i hälso- och sjukvården

Stärker krisberedskapen i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården har en avgörande roll i svensk krisberedskap. Regeringen presenterar en lagrådsremiss och flera myndighetsuppdrag som syftar till att ytterligare stärka beredskapen i hälso- och sjukvården, bland annat vad gäller tillgången till sjukvårdsprodukter.

Kritik mot satsningen på arbetslivskriminalitet: ”Valfläsk”

Kritik mot satsningen på arbetslivskriminalitet: ”Valfläsk”

I februari presenterades satsningen på regionala center mot arbetslivskriminalitet. Ministern Johan Danielsson menade att man med hjälp av centren skulle ”trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp svensk arbetsmarknad.” Men Pia Bergman, expert på Skatteverket, kallar satsningen för valfläsk.

Porträttet: ”Det arbete vi gör räddar liv”

Porträttet: ”Det arbete vi gör räddar liv”

Ulf Frisk började på Dräger 2018 med ansvar för ett säljsegment inom Industriell Säkerhet i den nordiska organisationen. ”Numera har jag fått utökat ansvar och är i skrivande stund ansvarig för ett flertal säljsegment, serviceorganisation och vår utbildningsenhet inom Industriellt Säkerhet.”

Vernemasker med ørestrikker gir ikke beskyttelse som tettsittende

Vernemasker med ørestrikker gir ikke beskyttelse som tettsittende

Under pandemien fikk Sykehusinnkjøp gjennomført tetthetstester av mange masketyper. Ingen vernemasker med ørestrikker passerte tetthetstesten. Medisinske munnbind og andre sivile munnbind er ikke berørt. Vernemaskene med ørestrikker var produsert og testet i Asia.

Kraftig ökning av corona-relaterade anmälningar

Kraftig ökning av corona-relaterade anmälningar

Antalet anmälda arbetsskador ökade kraftigt mellan år 2020 och 2021. Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med 23 procent och antalet arbetssjukdomar med 48 procent. Stor del av ökningen är relaterad till pandemin och de flesta corona-relaterade anmälningar rör kvinnor.

Regionerna behöver större lager av skyddsutrustning

Regionerna behöver större lager av skyddsutrustning

Två tredjedelar av regionernas toppnamn inför valet i höst, 92 av 135, svarade att regionerna själva måste ha större lager av skyddsutrustning för sjukvård och omsorg i den enkät som Ekot har gjort. ”Just in time fungerar inte längre” säger exempelvis Helena Proos, regionsråd i opposition i Uppsala.

Panelsamtal om damm på Skyddsombudsdagarna

Panelsamtal om damm på Skyddsombudsdagarna

Erik Timén, Sales Manager Nordic, Sundström Safety, var en av tre deltagare i ett panelsamtal om problematiken kring damm under torsdagens program på Skyddsombudsdagarna i Göteborg. Folk är rädda för kemikalier, men de borde vara rädda för damm, säger Erik.

I morgon öppnar Underhållsmässan i Göteborg

I morgon öppnar Underhållsmässan i Göteborg

I morgon, tisdagen den 31 maj, öppnar Underhållsmässan – Europas ledande mötesplats med fokus på smart maintenance. Årets program har fokus på hur man ökar produktiviteten med hjälp av additiv tillverkning, hållbart underhåll, industriell säkerhet och digitalisering.