NYHETER

Unga riskerar få en dålig start på arbetslivet

Unga riskerar få en dålig start på arbetslivet

När sommaren nu står för dörren gör sig tusentals ungdomar redo att ta klivet in på en ny arbetsplats, i många fall deras första i livet. Det är ett stort steg för en ung människa – och innebär ett stort ansvar för de arbetsgivare som tar emot ungdomarna. Unga löper större risk än andra att skada sig på jobbet – men olyckor är långtifrån den enda arbetsmiljörisken som de möter.

Vegard Aune vald till ny ordförande i NSA

Vegard Aune vald till ny ordförande i NSA

Tisdagen 21 maj anordnade NSA sitt årsmöte där Vegard Aune (Skydda Norge) valdes till ny ordförande. Han vill skapa engagemang för att sprida goda exempel från medlemsföretagen och ställer in siktet på att utöka antalet medlemmar. ”Jag menar att vi bör sikta på att samla 100 medlemsföretag inom organisationen, inte minst att få fler företag från Norge.”

Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarleg steinstøv

Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarleg steinstøv

Dagleg blir fleire tusen arbeidstakarar utsett for kvartshaldig steinstøv, noko som kan forårsake mellom anna lungekreft, allergi og KOLS. I sommar vil Arbeidstilsynet gå på tilsyn i utsette bransjar, hovedsakleg i bygg og anlegg, for å kontrollere om dei førebyggjer at arbeidstakarar blir eksponerte for kvarts. Eksponering for kvarts skjer i hovudsak ved innanding av steinstøv.

Statistik: 18 döda på jobbet fram till vecka 18

Statistik: 18 döda på jobbet fram till vecka 18

18 döda på lika många veckor under 2024. Det visar statistiken som tidningen Arbetarskydd publicerar. Siffran är densamma som ifjol om utländska anställda räknas med, men för svenska anställda är det värre än fjolårssiffrorna. Trots försök att få ned den dystra statistiken så kommer en människa inte hem efter jobbet varje vecka i Sverige.

Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll

Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll

På Arbetsmarknadsdepartementet bereds utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet”, den tredje utredningen under senaste 20 åren. Där finns förslaget om en utvidgad tillträdesrätt för regionala skyddsombud vilket inkluderar arbetsplatser som är eller brukar vara bundet av kollektivavtal. Arbetsmiljöverkets förslag får kritik från flera håll.

Återvinningsarbetarnas arbetsmiljö ska kartläggas

Återvinningsarbetarnas arbetsmiljö ska kartläggas

För första gången ska återvinningsarbetarnas arbetsmiljö i Sverige kartläggas via en bred forskningsstudie. Tanken med samhällets satsningar på återvinning och cirkulär ekonomi är tänkt att minska mängden farliga ämnen i miljö, men för de som arbetar med att ta hand om uttjänta produkter kan det faktiskt bli precis tvärt om.

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter. Kampanjen heter Accidents at work och är organiserad av den europeiska arbetsmiljöinspektörskommittén.

Nye skjema for helsesertifisering av røyk- og kjemikaliedykkere

Nye skjema for helsesertifisering av røyk- og kjemikaliedykkere

Røyk- og kjemikaliedykkere kan bli utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger. Ved brann er de blant annet utsatt for kjemiske stoffer fra brannrøyk, varme og stress. For å kunne jobbe som røyk- og kjemikaliedykker må man derfor gjennom en grundig vurdering av helsetilstand og testing av fysisk kapasitet, for å være sikker på at man er tilfredsstillende helsemessig skikket.

Nytt lagkrav gällande tillpassningstest på andningsskydd

Nytt lagkrav gällande tillpassningstest på andningsskydd

Från och med januari 2025 kommer en precisering av täthetsprov för andningsskydd att börja gälla, så kallade tillpassningstest. Det är en metod för att säkerställa att det inte finns något läckage mellan ansiktsdel och mask. Alla arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade för att kunna garantera den förväntade skyddseffekten.