NYHETER

Fusk och regelbrott bakom asbestskador

Fusk och regelbrott bakom asbestskador

Vi behöver få ordning på asbestutbildningarna. Idag finns inga som helst krav eller certifiering, vem som helst egentligen kan starta en asbestutbildning vilket är märkligt, säger Johan Torstensson Aas, ombudsman på Byggnads. Föreskrifterna innehåller krav på vad en utbildning ska innehålla, men någon kvalitetsgranskning förekommer inte. Byggföretagen bekräftar problemet.

Karbonmonoksid: Farer og forholdsregler

Karbonmonoksid: Farer og forholdsregler

Karbonmonoksid er blant de vanligste giftige gassene, både i arbeidslivet og i hjemmet. SG Safety har jobbet for å beskytte mennesker mot farlig gass siden 1984, og i denne artikkelen har vi samlet viktige ting å vite i møte med denne usynlige, lukt- og smaksfrie gassen. Karbonmonoksid oppstår som et produkt av ufullstendig forbrenning av karbonholdig, organisk materiale.

Rivningsföretag överklagar indraget asbesttillstånd

Rivningsföretag överklagar indraget asbesttillstånd

När Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i slutet av september 2022 av en arbetsplats i Säffle pågick slutrivning av hyreshus i miljonprogrammet. I samband med inspektionen upptäcktes en rad mycket allvarliga brister när det gällde asbestsaneringen. Myndigheten ansåg att bristerna var så allvarliga att företagets asbesttillstånd drogs in i december 2022.

Stärker position inom arbetskläder och skyddsutrustning i Norge

Stärker position inom arbetskläder och skyddsutrustning i Norge

Ahlsell Norge AS har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Proffklær AS, en av Norges största fristående leverantörer av arbetskläder, profilkläder och personlig skyddsutrustning. Bolaget består av 18 medarbetare och omsättningen uppgick till 90 MNOK 2022. Verksamheten omfattar butik, webbutik och lagerverksamhet i Brobekk, Oslo. Tillträde beräknas ske i början av juni.

Lite buller räcker för att störa koncentrationen

Lite buller räcker för att störa koncentrationen

I ett labb på Chalmers har forskare gjort en studie där försökspersoner utfört koncentrationstester med bakgrundsljud av trafikbuller. De fick i uppgift att titta på en datorskärm och reagera på vissa bokstäver och efteråt skatta sin upplevda arbetsbelastning. Studien visar att försökspersonerna fick betydligt sämre resultat på prestationstestet med trafikbuller i bakgrunden.

Forebygg fotskader og plager med riktig type arbeidssko

Forebygg fotskader og plager med riktig type arbeidssko

Skydda Norge: Arbeidssko og vernesko er essensielle for å opprettholde helse, sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen. Å velge riktig type arbeidssko kan forebygge skader og plager i føttene, som kan føre til tap av produktivitet og livskvalitet. Her er noen tips for å velge riktig type arbeidssko og vernesko for ulike yrker, som byggeplasser eller i tunge industrielle områder.

”En god och jämlik hälsa är avgörande för pandemiberedskap”

”En god och jämlik hälsa är avgörande för pandemiberedskap”

Folkhälsomyndigheten ser svagheter i Sveriges nuvarande smittskyddslagstiftning, i samhällets förmåga att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen, och i förmågan att skydda hela befolkningen mot allvarliga hälsohot. Det skriver Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell i en debattartikel publicerad i Dagens Nyheter den 12 maj 2023.

Vilket fallskydd är bäst vid arbete i träd?

Vilket fallskydd är bäst vid arbete i träd?

Tidningen Arbetarskydd tar upp frågan om vad som skyddar bäst mot fall vid den som arbetar uppklättrad i träd. Helkroppssele eller midjesele, spänt rep eller falldämpande anordningar? Det är frågor som nu går till rättstvist där Arbetsmiljöverket står mot alla andra. Tidningen har frågat flera som arbetar uppklättrade i träd. Förvaltningsrätten får klargöra vad som gäller.

Gode arbeidsplassar handterer farlege stoff – elektronisk verktøy oppdatert

Gode arbeidsplassar handterer farlege stoff – elektronisk verktøy oppdatert

Kvart år døyr om lag 80.000 menneske i EU grunna kreftframkallande stoff på arbeidsplassen, anslår det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA. E-verktøyet for farlege stoff og stoffblandingar gir deg en oversikt over helse- og sikkerheitsfarar i samband med farlege stoff og stoffblandingar som kan vere på arbeidsplassen din.