Produktområden

Andningsskydd

Andningsskydd skall förse användaren med tillräcklig mängd andningsbar luft eller gas i farliga miljöer.

Andningsskydd är sista steget i skyddsåtgärdshierarkin, och bör bara sättas in när man genom en korrekt riskbedömning kommit fram till att användningen av andningsskydd är motiverad

NSA kommer att införa ett ackrediteringsschema, Fit2Fit, för tillpassningstestning i Sverige för att få kompetenta och kvalificerade tillpassningstestare.

NSA kommer att vara den enda organisationen som kan utföra utbildning och säkerställa kompetens. Mer information kommer inom kort.

3M Svenska AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

ABT Sweden AB

Täthetstest, Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, hörselskydd, andningsskydd.

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Båstadgruppen

Båstadgruppen designar, producerar, marknadsför och levererar kläder, skor, huvudskydd och handskar till alla yrken och verksamheter.

Dräger Sverige AB

Andningsskydd, huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, gasmätare, flyktutrusning och utbildning.

Interspiro AB

Andningsskydd

MSA Nordic AB

Huvudskydd , ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, gasmätare

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Sundström Safety AB

Sundström Safety skyddar människor från förorenad luft. Vårt mål är att varje dag tillverka och levererar andningsskydd i världsklass.

Techtronic Industries AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd

Tiki Safety AB

Andningsskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd

Andningsskydd när användning är motiverad

Andningsskydd skall förse användaren med tillräcklig mängd andningsbar luft eller gas i farliga miljöer. Andningsskydd är sista steget i skyddsåtgärdshierarkin, och bör bara sättas in när man genom en korrekt riskbedömning kommit fram till att användningen av andningsskydd är motiverad. Andningsskydd ska bara användas när andra möjligheter inte finns, exempelvis under en övergångsperiod innan ventilationen förbättras eller vid ett tillfälligt arbete. Först och främst ska risk minskas genom att välja en säkrare produkt och arbetsmetod.

 

Andningsskydd delas upp i två olika grupper

När det finns skadliga föroreningar i luften eller det finns risk för syrebrist används andningsskydd. Föroreningar kan bestå av damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller ånga. Andningsskydd delas upp i två grupper, nämligen filterskydd eller andningsapparater. Filterskydd tar luft från omgivningen och filtrerar bort skadliga föroreningar. Andningsapparater förser användaren med ren luft. Om man inte vet vilka luftföroreningar som finns i den omgivande luften eller när det finns risk för syrebrist ska alltid andningsapparat användas.

 

Andningsskyddet ska vara individuellt utprovat

Andningsskyddet ska normalt endast användas av en person och ge ett fullgott skydd med hänsyn till luftens syrgashalt, förekomsten av hälsofarliga fasta partiklar eller vätskepartiklar och hälsofarliga gaser eller ångor. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter krävs en andningsapparat i en lokal där gas hanteras då syrgashalten är under 18 procent. I ett utrymme där syrgasen i luften förbrukar i olika processer krävs i regel andningsapparat för ett fullgott skydd.

Hur och var ska andningsskydd användas?

Vilka regler gäller om användningen av andningsskydd?

Regler om användning av personlig skyddsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:3.

 

Vilket andningsskydd ska jag välja?

I säkerhetsdatabladet står vilket filter som skyddar mot vad. Det finns filter mot partiklar och mot gaser eller ånga. Dessa kräver olika filter och filtren förbrukas under användningen och måste bytas. Man bör prova att andningsskyddet passar väl och att skyddet sluter tätt mot ansiktet varje gång ett filterskydd ska användas. Dålig tätning mot ansikten eller fel på masken orsakar läckage. Det kan också bero på smuts i utandningsventilen eller att filtret är förbrukat. Skägg och skäggstubb gör också att masken inte sluter tätt. Både huden och masken ska vara rena.

 

Till vem ska jag vända mig för att få en analys över vilket andningsskydd som behövs på min arbetsplats/mitt företag?

NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 43 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab