Produktområden

Yrkes-och-skyddskläder

Yrkes- och skyddskläder är kläder som används under arbetstid med syfte att skydda arbetstagaren, tillförsäkra god hygien eller indentifiera arbetstagaren för allmänheten.

 

AB Blåkläder

Yrkes- och skyddskläder, hand- och armskydd samt fot- och benskydd

ABT Sweden AB

Täthetstest, Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, hörselskydd, andningsskydd.

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Båstadgruppen

Båstadgruppen designar, producerar, marknadsför och levererar kläder, skor, huvudskydd och handskar till alla yrken och verksamheter.

Fristads Kansas Sverige AB

Yrkes- och skyddskläder

Jobman Workwear AB

Yrkes- och skyddskläder

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Soft Touch AB

Hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, fot- och benskydd

Techtronic Industries AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd

Kläder för skydd och identitet

Yrkes- och skyddskläder är kläder som används under arbetstid med syfte att skydda arbetstagaren, tillförsäkra god hygien eller identifiera arbetstagaren för allmänheten.

 

Kompromissa mellan olika egenskaper

Vid val av skyddskläder får man många gånger kompromissa mellan olika egenskaper, men där syftet är att plagget uppfyller kraven på skyddsnivå, komfort och rörlighet som användare behöver. Skyddskläder märks med symboler för att visa vad de skyddar mot. Ges skydd mot flera risker ska kläderna vara märkta för varje risk med ett så kallat piktogram, alltså symbol för varje skydd.

 

Vilka skyddskläder ska jag välja?

Skyddskläder ska inte ha störande sömmar eller delar som kan skada användaren. De får inte sitta för tätt så att de hindrar blodflödet, de ska vara så lätta som möljligt och ha god förmåga att släppa igenom ånga om det är möjligt. Skyddskläder mot allvarliga risker ska exempelvis ha en konstruktion som gör dem snabba att ta av om användaren exponerats för kemikalier eller stark hetta.

Om skyddskläder upplevs som exempelvis varma eller påfrestande att bära är det lämpligt att begränsa användningstiden. Skyddskläder ska passa för användningsområdet och olika arbetsuppgifter och risker kan kräva olika typer av skyddskläder.

 

Skydd inom vård och omsorg

Pandemin efter Covid-19 har riktat fokus på att skyddsåtgärder inom vård och omsorg ska ge skydd mot exempelvis smitta för både patienter, brukare och personal. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i smittskyddsfrågor och ger ut rekommendationer som underlag för regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer. Personal inom vård och omsorg ska känna sig trygga och veta hur de ska agera liksom skyddas mot att smittas i arbete. Lika viktigt är kunskaper om hur smitta bland patienter och omsorgstagare förebyggs genom hygienrutiner och i vissa fall skyddskläder och skyddsutrustning. Vilka åtgärder so ska vidtas och vilken utrustning som ska användas ska klargöras genom det lokala arbetsmiljöarbetet, som utgår från gällande lagstiftning.

 

Skydd för hud och hygienåtgärder

Det finns många kemiska ämnen som skadar huden. Märkning och säkerhetsdatablad ger information om hur man ska skydda sig och hur en kemisk riskkälla kan ge skada.

Om arbetskläder och skyddskläder har förorenats med kemisk riskkälla ska de snarast bytas ut. Skyddskläder ska tas av och händer tvättas efter toalettbesök och när en personalmatsal ska besökas. Det är viktigt att hålla isär sådana kläder som kan ha förorenats av ämnen som även i små mängder är skadliga och icke förorenade kläder. Detta gäller exempelvis för blyhaltigt damm.

 

Till vem ska jag vända mig för att få en analys över vilka skyddskläder som behövs på min arbetsplats/mitt företag?

NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 43 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab