Produktområden

Hörselskydd

Hörselskydd omfattar personlig skyddsutrustning som har en bullerdämpande funktion och uppfyller de allmänna fordringar som beskrivs i den europeiska kravstandarden EN352. Produktgruppen omfattar både kåpor och proppar.

Vid sidan av den passiva dämpegenskapen kompletteras hörselskydd ofta med elektronik för kommunikation eller underhållning.

3M Svenska AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

ABT Sweden AB

Täthetstest, Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, hörselskydd, andningsskydd.

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, Ögon- och Ansiktsskydd, Hand- och Armskydd, Yrkes- och Skyddskläder, Första Hjälpen (inkl. Ögonsköljning), Hörselskydd, Andningsskydd, Fot- och Benskydd, Fallskydd, Hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, Ögon- och Ansiktsskydd, Hand- och Armskydd, Yrkes- och Skyddskläder, Första Hjälpen (inkl. Ögonsköljning), Hörselskydd, Andningsskydd, Fot- och Benskydd, Fallskydd, Hudvårdsprodukter

Båstadgruppen

Båstadgruppen designar, producerar, marknadsför och levererar kläder, skor, huvudskydd och handskar till alla yrken och verksamheter.

Hellberg Safety AB

Huvudskydd, Ögon- och Ansiktsskydd, Hörselskydd

MSA Nordic AB

Huvudskydd, Ögon- och Ansiktsskydd, Hörselskydd, Andningsskydd, Fallskydd, Gasmätare

Skydda

Huvudskydd, Ögon- och Ansiktsskydd, Hand- och Armskydd, Yrkes- och Skyddskläder, Första Hjälpen (inkl. Ögonsköljning), Hörselskydd, Andningsskydd, Fot- och Benskydd, Fallskydd, Hudvårdsprodukter

Techtronic Industries AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd

Hörselskydd med bullerdämpande funktion

Hörselskydd omfattar personlig skyddsutrustning som har en bullerdämpande funktion och uppfyller de allmänna fordringar som beskrivs i den europeiska kravstandarden EN352. Produktgruppen omfattar både kåpor och proppar. Vid sidan av den passiva dämpegenskapen kompletteras hörselskydd ofta med elektronik för kommunikation eller underhållning.

 

Ska ses som en sista åtgärd

Att använda. hörselskydd ska ses som en åtgärd i sista hand när det inte finns andra sätt att minska bullret. Buller ska så långt det är möjligt åtgärdas där det uppstår. Hörselskydd finns som kåpor och proppar av många olika typer och med olika utformning, egenskaper och användningssätt. Ljuddämpande hjälmar finns även för vissa ändamål. Skydd kan ge samma dämpning både för låga och höga frekvenser, vilket gör det lättare att kommunicera.

Det finns även hörselskydd med olika typer av inbyggd elektronik, som ger speciella egenskaper. Exempelvis finns nivåberoende skydd som skyddar mot kraftiga korta ljudtoppar eller tillfälliga ljud med höga nivåer, men som gör att man kan kommunicera under tystare perioder och skydd som ger möjlighet att lyssna på radio eller musikspelare.

 

Olika typer för olika områden

Hörselskydd av typen kåpor består av två kåpor som omsluter ytteröronen. De förses med tätningsring som tätar mot huvudet och har vanligtvis ljudabsorberande material på insidan. Kåporna sitter ihop med en bygel av metall eller plast.

Hjälmmonterade hörselkåpor består av separata kåpor på armar som fästs på en skyddshjälm och kan justeras så att kåporna kan placeras över öronen.

Ljuddämpande hjälmar täcker en stor del av huvudet och ytterörat, vilket gör att överföringen av luftljud till kraniet och innerörat minskar.

Hörselproppar är hörselskydd som sätts in i hörselgången eller som täcker hörselgångens mynning och beroende på typ kan användas en eller flera gånger. Förformade proppar sätts in i hörselgången och är vanligtvis tillverkade av mjuka elastiska material som silikongummi eller mjuk plast med flexibla tätningsflänsar i olika storlekar. Det finns även förformade individuella proppar som tillverkas vanligtvis i cellplast.

Det finns även hörselproppar fästa på en bygel som pressar in dem i hörselgången eller mot hörselgångens mynning.

 

Vilket hörselskydd ska jag välja?

Om hörselskydd måste användas i arbetet är det viktigt att välja och prova ut ett skydd som passar individuellt och som tätar och känns bekvämt. Skydden ska ha lämplig ljuddämpning för den miljö som är aktuell och för att ge tillräckligt skydd måste det användas under hela tiden man vistas i den bullriga miljön.

För att avgöra vilket hörselskydd som ska anses som lämpligt behöver man mäta bullret på arbetsplatsen. Resultatet från mätningen och hörselskyddens dämpningsvärde används för att välja rätt skydd. Skydden ska vara CE-märkta, vilket innebär att tillverkaren garanterar att skyddet uppfyller de europeiska kraven. Dämpningen och hållbarheten har då testas enligt europeisk standard. Hur skydden ska användas, justeras och vilka dämpningsvärden som uppnås ska framgå av bruksanvisningen.

 

Till vem ska jag vända mig för att få en analys över vilket hörselskydd som behövs på min arbetsplats/mitt företag?

NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 43 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab