Produktområden

Fot- och benskydd

Olika typer av fotbeklädnad, såsom skor, kängor, stövlar, som skyddar mot olika typer av faror som fötterna utsätts för. Mekaniska risker, klimatrisker, elektriska risker samt andra risker i miljön såsom: halka, heta golvytor, värme.

AB Blåkläder

Yrkes- och skyddskläder, hand- och armskydd samt fot- och benskydd

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Båstadgruppen

Båstadgruppen designar, producerar, marknadsför och levererar kläder, skor, huvudskydd och handskar till alla yrken och verksamheter.

Ejendals AB

Hand- och Armskydd, Fot- och Benskydd

Sievi AB

Skydds- och yrkesskor

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Soft Touch AB

Hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, fot- och benskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd

Minska risk för fot och benskador

Med personlig skyddsutrustning menas varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsbrister. Det kan till exempel vara fot och benskydd.

 

EU-förordning sedan 2018

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, 2016/425, börjar gälla den 21 april 2018 och samtidigt upphävdes Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1996:7, om utförande av personlig skyddsutrustning och direktivet 89/686/EEG som legat till grund för föreskrifterna. EU-förordningen gäller direkt och kommer därmed inte att genomföras som svenska föreskrifter. Föreskrifterna AFS 1996:7 gäller fortsatt för personlig skyddsutrustning som redan släppts ut på marknaden under det gamla direktivet. 

 

Vilka regler är det som gäller?

Personlig skyddsutrustning måste uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om de ska få släppas ut på marknaden – till exempel levereras från tillverkare eller importör inom EES – avlämnas för att tas i bruk, till exempel från grossist eller detaljist, eller tas i bruk.

För personlig skyddsutrustning som omfattas av EU-förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning gäller bland annat att

  • den ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1
  • det ska ha upprättats en försäkran om överensstämmelse
  • den ska vara CE-märkt
  • den ska åtföljas av en bruksanvisning på svenska.

Med personlig skyddsutrustning menas varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsbrister. Det kan till exempel vara andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, fotskydd, fallskydd, skyddskläder, skyddshandskar eller skyddshjälmar.

 

Till vem ska jag vända mig för att få en analys över vilka fot och benskydd som behövs på min arbetsplats/mitt företag?

NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 43 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

 

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab