Produktområden

Hudvårdsprodukter

Med hudvård avses rengöring av huden, allt från lättare smuts till grov industri smuts, samt handdesinficering samt användning av mjukgörande och vårdande cremer. Produkterna skall vara milda och skonsamma mot både människa och miljö och anpassade till alla arbetsplatsers behov.

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd

Rengöring av huden

Med hudvård avses rengöring av huden, allt från lättare smuts till grov industri smuts, samt handdesinficering samt användning av mjukgörande och vårdande cremer. Produkterna skall vara milda och skonsamma mot både människa och miljö och anpassade till alla arbetsplatsers behov.

 

Skadad hud blir ett hinder

Din hud kan skadas när den utsätts för kemiska ämnen eller allergiframkallande ämnen eller våtarbete. Skadad hud kan bli ett hinder i ditt arbete och i ditt vardagsliv. Du kan förebygga hudskador genom att se till att minimera din hudexponering för skadliga ämnen. Det är också av betydelse att du vårdar din hud om den blir torr.

 

Viktigt med tvättmöjligheter och hudvård

Det är viktigt att du snabbt kan skölja bort ämnen som kommit på huden. För en del ämnen är det inte tillräckligt att enbart skölja med vatten, utan man måste också använda något rengöringsmedel, till exempel flytande tvål. Nöddusch och ögonspolning ska vara lätt tillgängliga vid arbeten med skadliga kemikalier.

Om du jobbar med frätande ämnen är det särskilt viktigt att sköljningen med vatten påbörjas omedelbart och pågår under lång tid. Vid stänk i ögonen från frätande ämnen är kravet minst 15 minuters spolning. Nöddusch och möjlighet att spola ögonen måste finnas nära där du utför arbeten med frätande ämnen. Det finns speciella spolvätskor som har visat sig vara effektiva för behandling av akut exponering för fluorvätesyra och andra starka syror och baser. Läs mer om det på vår kunskapssammanställning om spolarvätskor.

 

Sköt om din hud: tvätta – torka – smörj

Du kan förebygga handeksem genom att vårda din hud. Det är viktigt att du har god handhygien, det vill säga att du tvättar dina händer ofta. Tvätta huden med mild oparfymerad tvål och ljummet vatten. Handsprit som innehåller återfuktande ämnen (till exempel glycerol) kan vara mer skonsamt än tvål och vatten. Torka händerna noga, även mellan fingrarna. Ha inte ringar på dig i vått och smutsigt arbete, eftersom smuts och fukt under ringar kan irritera huden.

Återfetta huden genom att smörja in med hudkräm så ofta som det är praktiskt möjligt. Efter varje arbetspass, efter arbetsdagens slut och till natten är en god rekommendation. Använd inte hudkräm omedelbart innan du sätter på dig skyddshandskar.

Välj hudrengöringsmedel och hudkräm som är fria från parfym. Konserveringsmedlet i hudkrämen ska vara ett som är känt för att inte så lätt framkalla allergi. Det är arbetsgivaren som ska förse dig med lämpliga tvålar och hudkrämer. Så kallade barriärkrämer skyddar inte huden, men kan underlätta rengöring av nedsmutsad hud.

.

Till vem ska jag vända mig för att få en analys över vilka hudvårdsprodukter som behövs på min arbetsplats/mitt företag?

NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 43 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab