Produktområden

Ögon-och-ansiktsskydd

Exempel på ögon- och ansiktsskydd är glasögon med eller utan sidoskydd, korgglasögon som har en heltäckande ram och visir/huva, ibland kombinerad med hjälm eller andningsskydd.

Skydden minskar risken för ögon- och ansiktsskador, vilka exempelvis kan orsakas utav flygande partiklar, damm, gas, stänk av kemikalier eller dyl, starkt solljus, laserstrålning, ljusbåge, IR- och UV-strålning m.m.

3M Svenska AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

ABT Sweden AB

Täthetstest, Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, hörselskydd, andningsskydd.

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Båstadgruppen

Båstadgruppen designar, producerar, marknadsför och levererar kläder, skor, huvudskydd och handskar till alla yrken och verksamheter.

Dräger Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, andningsskydd, utbildare andningsskydd

Hellberg Safety AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd

MSA Nordic AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, gasmätare

Procurator AB

Fallskydd, Första hjälpen, Hand- och armskydd, Huvudskydd, Hörselskydd, Yrkes- och skyddskläder, Ögon- och ansiktsskydd, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Techtronic Industries AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd

Ansiktsskydd som minskar risken för ögon- och ansiktsskador

Exempel på ögon- och ansiktsskydd är glasögon med eller utan sidoskydd, korgglasögon som har en heltäckande ram och visir/huva, ibland kombinerad med hjälm eller andningsskydd. Skydden minskar risken för ögon- och ansiktsskador, vilka exempelvis kan orsakas utav flygande partiklar, damm, gas, stänk av kemikalier eller dyl, starkt solljus, laserstrålning, ljusbåge, IR- och UV-strålning m.m.

 

Olika typer av skydd för ögon och ansikte

När det gäller ögon- och ansiktsskydd finns det flera olika typer. Det finns glasögon med eller utan sidoskydd, korgglasögon med heltäckande ram, visir eller huva som ibland kombineras med hjälm eller andningsskydd. En märkning ska finnas på linsen och bågen som visar vad ögonskyddet ger skydd emot. Märkningen är kodad och består av olika bokstäver och siffror och förklaringen till dessa finns i bruksanvisningen.

 

Vilket ögonskydd ska jag välja?

När det gäller valet av ögonskydd mot olika typer av optisk strålning ska hänsyn tas till vilken eller vilka våglängder som kommer från exponeringskällan och som ögonskyddet ska skydda mot. Ögonskyddets dämpningsgrad ska också vara tillräckligt för att skydda mot exponeringens styrka. Finns det risk för stänk av kemikalier så ska visir, huva med visir eller korgglasögon som sluter tätt mot ansiktet användas.

 

Till vem ska jag vända mig för att få en analys över vilka ögon och ansiktsskydd som behövs på min arbetsplats/mitt företag?

NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 43 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab