Produktområden

Huvudskydd

Normalt avses med huvudskydd olika typer av skyddshjälmar som ska skydda mot mekaniska risker, elektriska risker, klimatrisker, temperatur eller kemiska risker. För olika arbetssituationer kan skyddshjälmar förses med olika tillbehör som kompletterar skyddsfaktorn eller underlättar i arbetet.

3M Svenska AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

ABT Sweden AB

Täthetstest, Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, hörselskydd, andningsskydd.

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Båstadgruppen

Båstadgruppen designar, producerar, marknadsför och levererar kläder, skor, huvudskydd och handskar till alla yrken och verksamheter.

Centurion

Centurion Safety är en tillverkare och pålitlig leverantör av skyddsutrustning för huvudet

Dräger Sverige AB

Andningsskydd, huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, gasmätare, flyktutrusning och utbildning.

Hellberg Safety AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd

MIPS AB

Huvudskydd

MSA Nordic AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd, gasmätare

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Techtronic Industries AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd

Huvudskydd som olika typer av skyddshjälmar

Normalt avses med huvudskydd olika typer av skyddshjälmar som ska skydda mot mekaniska risker, elektriska risker, klimatrisker, temperatur eller kemiska risker. För olika arbetssituationer kan skyddshjälmar förses med olika tillbehör som kompletterar skyddsfaktorn eller underlättar i arbetet.

 

Olika hjälmar för olika områden

Inom arbetslivet är de vanligaste huvudskydden industrihjälmar, stötskyddsmössor och brandhjälmar.

Industrihjälmar skyddar främst mot fallande föremål, men ger även skydd mot klämskador, elektrisk spänning och stänk av smält metall. Den ska vara försedd med hakrem. Av tillverkarens bruksanvisning ska det framgå vad hjälmen skyddar mot. Bruksanvisningen ska finnas på svenska.

Stötskyddsmössor används där det finns risk för att slå huvudet i hårda föremål, vassa kanter eller föremål som stickar ut. Stötskyddsmössor ska inte användas om det finns risk för fallande föremål.

Brandhjälmar ska användas inom räddningstjänsten vid brandbekämpning. Dessa ska skydda mot fallande föremål, strålningsvärme, klämskador och elektrisk spänning.

Övriga hjälmar som används inom arbetslivet kan vara cykelhjälmar, ridhjälmar och skyddshjälmar vid olika sportaktiviteter.

 

En livslängd på fem år

Ett huvudskydd har normalt en livslängd på fem år, men avvikelser ska stå att läsa i leverantörens bruksanvisning. Huvudskyddet ska kontrolleras före användning. Det får inte finnas några synliga förändringar som tyder på att skyddseffekten har minskat, som exempelvis sprickor, missfärgningar eller krackeleringar. Har huvudskyddet råkat ut för slag eller är skadat ska det alltid kasseras.

 

Till vem ska jag vända mig för att få en analys över vilket huvudskydd som behövs på min arbetsplats/mitt företag?

NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 43 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab