Produktområden

Armskydd och Handskydd

Här finner du alla slags produkter som antingen skyddar din händer eller de produkter som du hanterar. Riskerna som dina händer kan utsättas för är mekaniska, vibrationer, kemiska, kyla eller värme, elektricitet, fukt eller smuts. Generella krav på funktionellt handskydd är, förutom att de skall skydda mot det de är avsedda för, god passform, smidighet och bra slitstyrka. Det är av allra högsta vikt att vara noggrann i valet av rätt handskydd.

AB Blåkläder

Yrkes- och skyddskläder, hand- och armskydd samt fot- och benskydd

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ejendals AB

Hand- och Armskydd, Fot- och Benskydd

Granberg AS

Hand- och armskydd

Granberg Sverige AB

Hand- och armskydd

Procurator AB

Fallskydd, Första hjälpen, Hand- och armskydd, Huvudskydd, Hörselskydd, Yrkes- och skyddskläder, Ögon- och ansiktsskydd, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Soft Touch AB

Hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, fot- och benskydd

Techtronic Industries AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd

Risk för skador på armar och händer

Här finner du alla slags produkter som antingen skyddar din händer eller de produkter som du hanterar. Riskerna som dina händer kan utsättas för är mekaniska, vibrationer, kemiska, kyla eller värme, elektricitet, fukt eller smuts. Generella krav på funktionellt handskydd är, förutom att de skall skydda mot det de är avsedda för, god passform, smidighet och bra slitstyrka. Det är av allra högsta vikt att vara noggrann i valet av rätt handskydd.

Skyddshandskar och armskydd för olika ändamål

Arbetshandskar, skyddshandskar och armskydd finns för arbete inom olika arbetsmiljöer där man kan utsättas för olika risksituationer. Det är viktigt att rätt utvald handske och armskydd används vid rätt tillfälle beroende på vilket arbete som ska utföras.

Exempel på personlig skyddsutrustning i kylda livsmedelslokaler

Personlig skyddsutrustning till skydd mot avkylning under arbetet skall användas. Kläder och handskar som används till skydd mot kyla skall bäras under sådana skyddskläder, handskar och annan utrustning som används av livsmedelshygieniska skäl. Vid styckningsarbete skall personlig skyddsutrustning till skydd mot skär- och stickskador användas. Vid annat arbete än industriell produktion får undantag göras, dock endast om en riskbedömning visar att skydden inte behövs. Bedömningen skall dokumenteras. Om det behövs skall även annan personlig skyddsutrustning användas. Den personliga skyddsutrustningen skall vara anpassad efter arbetets art och arbetsförhållandena i övrigt.

Till vem ska jag vända mig för att få en analys över vilka hand och armskydd som behövs på min arbetsplats/mitt företag?

NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 43 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet