Produktområden

Armskydd och Handskydd

Här finner du alla slags produkter som antingen skyddar din händer eller de produkter som du hanterar. Riskerna som dina händer kan utsättas för är mekaniska, vibrationer, kemiska, kyla eller värme, elektricitet, fukt eller smuts. Generella krav på funktionellt handskydd är, förutom att de skall skydda mot det de är avsedda för, god passform, smidighet och bra slitstyrka. Det är av allra högsta vikt att vara noggrann i valet av rätt handskydd.

AB Blåkläder

Yrkes- och skyddskläder, hand- och armskydd samt fot- och benskydd

ABT Sweden AB

Täthetstest, Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, hörselskydd, andningsskydd.

Ahlsell Norge AS

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Ahlsell Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare andningsskydd, utbildare fallskydd

Arbeidsmiljösenteret

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Båstadgruppen

Båstadgruppen designar, producerar, marknadsför och levererar kläder, skor, huvudskydd och handskar till alla yrken och verksamheter.

Ejendals AB

Hand- och Armskydd, Fot- och Benskydd

Granberg AS

Med över 60 års erfarenhet av att skydda händer i utmanande norska klimatförhållanden har Granberg producerat och sålt arbetshandskar i många delar av världen.

Granberg Sverige AB

Med över 60 års erfarenhet av att skydda händer i utmanande norska klimatförhållanden har Granberg producerat och sålt arbetshandskar i många delar av världen.

Skydda

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter

Soft Touch AB

Hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, fot- och benskydd

Techtronic Industries AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen, hörselskydd, andningsskydd, fallskydd

TOOLS Sverige AB

Huvudskydd, ögon- och ansiktsskydd, hand- och armskydd, yrkes- och skyddskläder, första hjälpen (inkl. ögonsköljning), hörselskydd, andningsskydd, fot- och benskydd, fallskydd, hudvårdsprodukter, utbildare fallskydd

Skyddshandskar och armskydd
Handskar och armskydd ingår som en del i den personliga skyddsutrustningen och det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att rätt skydd används på en arbetsplats. Olika arbetsmiljöer har olika risker, därför ska alltid en riskanalys göras. Det är viktigt att rätt utvald handske (armskydd) används vid rätt tillfälle beroende på vilket arbete som ska utföras.

Vad är en arbetshandske?
En godkänd arbetshandske ska ha minst märkningen EN ISO 21420 och i de flesta fall även EN 388. Detta är grunden som utgör en skyddshandske. EN ISO 21420 säkerställer bland annat att handskarna inte innehåller ett för högt krom- eller PH- värde, att storlekarna följer standard och att en bruksanvisning finns tillgänglig. EN 388 innehåller tester för nötningsmotstånd, skärskydd, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd. Detta är egenskaper som är viktiga för att en arbetshandske ska kunna fungera som just – en arbetshandske. Det är viktigt att själva handsken inte är farlig eller kan orsaka skador för bäraren. I arbetet är det inte ovanligt att man använder handskar många timmar per dag.

Vilka risker finns det?
På en arbetsplats finns många risker för dina händer. En del risker innebär inte någon livsfara, men kan vara obehagligt ändå. Exempel på sådana risker är blåsor eller sprickor. Andra risker är betydligt allvarligare och kan handla om kemikalier, värme, kyla eller skär. För många risker finns det en egen EN-standard som visar handskens egenskaper. Under 2022 var skador i Hand, finger de näst vanligaste kroppsdelarna som skadades vid arbetsolyckor med män och som ledde till sjukfrånvaro per 1000 sysselsatta under 2022 (källa: Arbetsmiljöstatistik 2023:01 – Arbetsskador 2022). Enligt rapporten “Eurostat, accidents at work in 27 countries” inträffar 42% av de skador som föranleder sjukskrivning den del av kroppen som beskrivs som ”övre extremiteter” där fingrar, handen samt underarmen ingår.

Vart vänder jag mig för att få hjälp med en riskanalys över handskyddet på min arbetsplats?
NSA, Nordic Safety Association, grundades 1978 och har för närvarande 50 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av flera olika produktgrupper inom personlig skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker. Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden för personlig skyddsutrustning och har en marknadstäckning på drygt 90%. NSAs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc, vilket sker inom NSA AB, ett helägt servicebolag.

Du kan vända dig till våra medlemmar med vetskapen och tryggheten om att möta seriösa företag och produkter av högsta kvalitet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab