Utbildningar

Utbildning Handskydd

Våra händer är ovärderliga verktyg i vårt dagliga liv. Vi använder dem för att arbeta, skapa, kommunicera och utföra otaliga uppgifter. Trots deras betydelse utsätts de ofta för olika risker, särskilt i arbetsmiljöer. Att använda handskydd är en enkel men effektiv åtgärd för att förebygga skador och säkerställa att våra händer förblir friska och funktionsdugliga. I en rad artiklar kommer NSA lyfta handskydd och de risker som finns för våra händer inom arbetslivet. Händerna är utan tvekan det verktyg vi människor använder mest och vi tar dem för givet, tills något händer.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab