Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Bygg­företagen: Sveriges största kontroll av byggarbetsplatser

Byggföretagen har under våren 2023 genomfört Sveriges överlägset största kontroll av byggarbetsplatser. Undersökningen består av såväl fysiska arbetsplatskontroller som digital arbetsplatsanalys. Kontrollerna gjordes av ett oberoende säkerhetsföretag under perioden januari till april.

– Att mäta är att veta, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Samtliga medarbetare och företag vid 1 000 byggarbetsplatser har analyserats. Därtill har 234 fysiska arbetsplatskontroller genomförts. På dessa arbetsplatser har 3 492 företag och 6 702 individer kontrollerats. Arbetsplatserna finns över hela landet, är i varierande storlek och innefattar alla verksamhetsgrenar inom bygg.

– Vi har genomfört kontrollerna av två skäl. Dels för att få fram hårda fakta gällande förekomsten av arbetslivskriminalitet. Dels för att utifrån resultatet öka kunskaperna och presentera förslag på åtgärder, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen kommer att använda underlaget för att ytterligare stärka kontrollen och uppföljningen vid de byggarbetsplatser där medlemsföretagen verkar.

– Kunskap, regelefterlevnad och ansvarstagande måste öka för att det ska vara ordning och reda i alla led, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Resultaten i korthet:

  • Arbetstillstånd

En individ som inte kommer från ett EU eller EES-land behöver ha ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. 6 698 av 6 702 kontrollerade individer hade arbetstillstånd – motsvarande 99 procent. 

  • Utstationering

Utländska företag behöver registrera vilka individer som ska arbeta i Sverige, på vilken arbetsplats och under vilken tid. 624 av 6 702 kontrollerade individer var utstationerade. Av dessa 624 hade 381 korrekt utstationering – motsvarande 61 procent. 

  • Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning så som t.ex. hjälm, ögon- och hörselskydd, skyddshandskar och skyddsskor ska användas på alla byggprojekt. 6 259 av 6 702 kontrollerade individer hade korrekt skyddsutrustning – motsvararande 93 procent.

  • Identifikation

ID06 är byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen. 6 568 av 6 702 kontrollerade individer hade ett korrekt utställt ID06-kort – motsvararande 98 procent.

  • Loggindex

Digital arbetsplatsanalys har kontrollerat sammanlagt 19 608 företag och 122 286 individer gällande inlogg i elektronisk personalliggare. Motsvarande 82 procent av samtliga kontrollerade loggade in och ut korrekt.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab