På marknaden idag florerar en mängd olika munskydd, vissa skyddar – andra inte. Foto Sundström Safety.

Hur skyddar jag mig och andra från Covid-19?

NSA är branschorganisationen i Sverige, Norge, Danmark och Island för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

Vi har fått många frågor kring skyddsutrustning, inte minst under pågående Coronapandemi. Vi vill dela med oss av vår kunskap nu när frågorna är många.

”Är det någon skillnad mellan munskydd och andningsskydd?”
Ja. Andningsskydd och munskydd har olika användningsområden, vilket gör att utformning, funktion och tester skiljer sig åt och styrs av olika EU- förordningar och direktiv. Andningsskydd används för att skydda bäraren mot smitta som sprids via luftvägarna genom inandning av droppar av olika storlek. Vissa smittämnen räknas till luftburen smitta där mycket små vätskedroppar hänger kvar länge i luften och sprids längre sträckor. Ett munskydd är utformat för att skydda omgivningen från smitta i bärarens utandningsluft.

”Hur kan jag skydda mig från att bli smittad av Covid-19?”
Generellt gäller de grundläggande reglerna, som att hålla avstånd till andra, tvätta händerna regelbundet och använda handsprit. Är det svårt att hålla avstånd till andra, som på arbetsplatser eller i kollektivtrafiken, ger munskydd ett skydd mot smittspridning.

”Hur kan jag skydda andra från att bli smittade av mig om jag bär på Covid-19 utan att veta om det?”
Här gäller generellt samma saker som att skydda sig själv. Håll avstånd så långt det är möjligt, tvätta händer regelbundet och använd handsprit. Använd munskydd om du måste vistas i trängsel. När det gäller munskydd av textil har allt fler länder avrått användning eftersom de inte utgör ett fullgott skydd. Det allra bästa är att stanna hemma och arbeta om det är möjligt.

”Hur sprids Covid-19?”
Covid-19 sprids framför allt som en dropp- och kontaktsmitta via direkt eller indirekt kontakt mellan människor och via små droppar i luften. Risken för smittspridning är större inomhus än utomhus, framför allt i små och trånga utrymmen utan god ventilation. Vintertid då det är kallare och torrare klimat sprids virus lättare än under sommarhalvåret. Hosta och nysningar från en infekterad person ökar risken kraftigt för att droppar ska sprida sig till andra.

”Vilken nivå av munskydd/andningsskydd ska jag ha som privatperson?”
Det är viktigt att använda rätt sorts munskydd och det är endast kvalitetssäkrade som uppfyller kraven, det vill säga CE-märkta engångsmunskydd. Skyddet ska uppfylla kraven i standarden SS- EN14683:2019 och på förpackningen finns CE-märkningen utsatt. Munskyddet ska hela tiden täcka både näsa och mun, vara tät kring näsryggen, kinderna och hakan. Skyddet ska inte röras under tiden det används. Följ alltid tillverkarens instruktioner. Andningsskydd ska ha klassen FFP1, FFP2 eller FFP3.

”Om jag genom arbetet kan utsättas för risken att smittas, vilket skydd ska jag välja?”
Om du arbetar i en miljö där du kan utsättas för smittspridning ska du använda andningsskydd av klassen FFP2 eller FFP3, där den sistnämnda är att föredra. Det är viktigt att andningsskyddet ger ett fullgott skydd och har en modell passar användaren. Om du har mer specifika önskemål så kan du kontakta något av NSA:s medlemsföretag.

Joakim Stenberg
VD Nordic Safety Association

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab