INVISIO tilldelas armékontrakt och erhåller första order på cirka 40 MSEK. Foto Invisio.

INVISIO tilldelas armékontrakt och erhåller första order

INVISIO har tilldelats ett helt armékontrakt av en ny kund – ett europeiskt icke-NATO land. Den första ordern är värd cirka 40 miljoner kronor. Beställningen avser INVISIOs avancerade och AI-drivna system för kommunikation och hörselskydd, utvecklat specifikt för användning i extremt utmanande miljöer. Leveranser beräknas ske under innevarande år.

Efter att ha noggrant testat och utvärderat INVISIOs system under en längre tid, och i konkurrens med andra lösningar, valde den nya kunden INVISIO.

Kontraktet är betydelsefullt då det sannolikt markerar starten på en kundrelation som kommer att sträcka sig över flera år. INVISIO bedömer att det finns goda möjligheter för ytterligare kontrakt och beställningar.

INVISIO har nyligen också valts ut som leverantör till stora delar av landets specialstyrkor. Det faktum att den reguljära armén och specialstyrkorna använder samma utrustning möjliggör en sömlös interaktion, ökade samarbets­möjligheter och andra taktiska fördelar, vilket ger användarna enhetlig och toppmodern funktionalitet.

”Vi är stolta över att ännu en europeisk försvarsorganisation väljer INVISIO. Detta och andra nyligen vunna kontrakt är tydliga tecken på den höga aktivitetsnivån i marknaden. Den närmaste framtiden ser riktigt spännande ut och det är nu dags att börja skörda frukterna av de senaste årens betydande investeringar i produktportföljen och organisationen,” säger Lars Højgård Hansen, VD på INVISIO.

Beställningen avser det nya INVISIO V-Series Gen II-systemet med INVISIO X5 in-ear-headset, vilket ger betydande taktiska fördelar för kunden. Lösningen baseras på INVISIOs Artificiell Intelligens™ funktionalitet och ett antal nya innovationer, till exempel automatisk ljudanpassning utifrån omgivande ljudnivåer, avancerad digital signalbehandlingsteknik som filtrerar bort oönskat brus.

Det nya systemet innebär också förbättrade möjligheter när det gäller att möta uppdragsspecifika krav och individuella preferenser. Skräddarsydda lösningar ökar förutsättningarna för användarna att kunna fokusera på den uppgift som ska lösas.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab