Denna åtgärd är rimlig att sätta in nu då vi konstaterar en omfattande samhällsspridning, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm. Foto: Anna Molander

Ytterligare åtgärd för minskad smittspridning inom vård och omsorg

Alla medarbetare inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt inom tandvård rekommenderas starkt att använda heltäckande visir eller munskydd vid ansiktsnära vård- och omsorgsmoment. Region Stockholm anpassar sig till Folkhälsomyndighetens uppdaterade råd för att minska risken att symtomfri personal smittar patienter eller brukare.

Viktiga grundläggande åtgärder för minskad smittspridning inom vård och omsorg är fortsatt att medarbetare med symtom inte är på arbetet och följer gällande hygienrutiner för att bryta smittvägar.

För att skydda patienter och omsorgstagare ytterligare när smittspridningen ökar i samhället rekommenderas starkt att medarbetare bär heltäckande visir eller munskydd när de arbetar i närheten av patientens eller omsorgstagarens ansikte.

– Vi ser att den här åtgärden kan hjälpa till att minska risken att medarbetare som är smittad men som ännu inte utvecklat symtom sprider smittan vidare. Denna åtgärd är rimlig att sätta in nu då vi konstaterar en omfattande samhällsspridning, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm.

– Kunskapsläget kring covid-19 förändras ständigt. Vi följer den uppdatering av råden som Folkhälsomyndigheten publicerat nyligen. Därför införs nu en utökad stark rekommendation på heltäckande visir eller munskydd när medarbetare i vård, tandvård och omsorg arbetar nära patientens eller brukarens ansikte. Det viktigaste är fortfarande att stanna hemma vid minsta tecken på symtom. Den rekommendationen gäller alla, oavsett yrke, fortsätter Elda Sparrelid.

(Pressmeddelande Region Stockholm)

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab