Hur många inom vård och omsorg som dött till följd av Covid-19 kommer aldrig bli klarlagt. Mörkertalet är stort när det gäller var och hur personal smittats.

11 coronarelaterade dödsfall anmälda som arbetssjukdom

11 coronarelaterade dödsfall har hittills anmälts till Försäkringskassan på grund av arbetssjukdom.

– Vi känner inte till det faktiska antalet, bara de som anmälts, säger Kjell Blom på Arbetsmiljöverket, till NSA.

Frågan om hur många personer som arbetat inom vård och omsorg och som dött på grund av Covid-19 är omöjlig att besvara.

– Jag kan endast redogöra för de dödsfall som angetts som coronarelaterade i anmälningarna till Försäkringskassan. Vi känner alltså inte till det faktiska antalet coronarelaterade dödsfall. Bara de som anmälts. Sambandet i dessa anmälningar mellan arbetet och smittan är heller inte klarlagt.

Internationellt och nationellt är mörkertalet stort när det gäller personal som smittats och dött som en följd av coronapandemin. Om personalen smittats på arbetet eller på annat sätt är också omöjligt att besvara.

Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, vill se en databas över hur många sjuksköterskor som insjuknat och dött i covid-19. I dagsläget finns det ingen enhetlig statistik, men ICN hävdar att man gjort en analys baserat på data från nationella sjuksköterskeföreningar, som visar att mellan 230.000 och 450.000 sjukvårdsarbetare har insjuknat och fler än 600.000 har dött. Enligt ICN:s analys är skillnaden mellan länder stor. I Singapore är 1 procent av de smittade vårdpersonal, på Irland över 30 procent.

– Sjuksköterska verkar vara det farligaste yrket i världen just nu. Vi måste börja samla data för varje land och ta reda på exakt vad som händer som förklarar variationerna. Först då kan vi lära oss hur vi bäst skyddar våra sjuksköterskor och förhindra att dessa fruktansvärda siffror upprepas i framtiden, säger Howard Catton, chef på ICN, i ett pressmeddelande.

Enligt Folkhälsomyndigheten hade i mitten av maj över 10.300 personer som arbetade inom vård och omsorg testats positivt för coronaviruset i Sverige. Det motsvarar ungefär en tredjedel av alla bekräftade fall under pandemins första tre månader. Hur många som dött som en följd av covid-19 finns det ingen statistik på.

Bristen på skyddsutrustning var akut under coronapandemins första veckor. Det finns många vittnesmål om den risk för smitta som personal inom vård och omsorg utsattes för.

– De första veckorna ändrades direktiven om vad vi skulle använda för skydd flera gånger. Inte på vetenskapligt stöd, utan efter vad som fanns tillgängligt, säger Johan Styrud, ordförande för Läkarföreningen i Stockholm och överläkare vid Danderyds sjukhus, till Dagens Medicin.

– Jag känner till två läkare i Stockholm som har dött, där sannolikheten att de har blivit sjuka på jobbet är väldigt stor. Flera läkare har också legat inlagda för intensivvård.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab