Trude Vollheim, chef för den norska arbetsinspektionen.

29 arbetsrelaterade dödsfall 2019 i Norge

– Antalet arbetsrelaterade dödsfall verkar ha stabiliserats på en historiskt låg nivå. Samtidigt är varje död person en för mycket Det är viktigt att alla aktörer på arbetsmarknaden arbetar systematiskt med förebyggande av olyckor så att fler liv räddas, säger Trude Vollheim, chef för den norska arbetsinspektionen, i ett pressmeddelande.

Preliminära siffror från den norska arbetskontrollmyndigheten visar att 29 arbetsrelaterade dödsfall registrerades i det landbaserade arbetslivet 2019 i Norge. Detta är ungefär samma nivå som både 2017 och 2018, då 28 arbetsrelaterade dödsfall registrerades under båda åren. Genomsnittet för de senaste tio åren har varit 38 arbetsrelaterade dödsfall per år, men under perioden 2016-2019 har genomsnittet varit 28 arbetsrelaterade dödsfall. Således verkar det som att antalet arbetsrelaterade dödsfall har stabiliserats på en lägre nivå än tidigare. På samma sätt, som 2018, dödades bara män i arbetsolyckor 2019.

Fyra branscher sticker ut med de flesta arbetsrelaterade dödsfall
De fyra branscher som traditionellt sticker ut med flest arbetsrelaterade dödsfall är de som också har registrerat flest dödsfall under 2019. Sammantaget står arbetsdödsfall i dessa branscher för 76 procent av det totala antalet.
– Bygg och anläggning: nio dödsfall
– Transport och lagring: fem dödsfall
– Jordbruk, skogsbruk och fiske: fem dödsfall
– Industri: tre dödsfall

Den norska arbetskontrollmyndigheten är starkt involverad i de mest utsatta branscherna med tillsyn och vägledning och genom samarbete med nyckelaktörer i branscherna. Men det krävs fortfarande betydande ansträngningar från både myndigheterna och företagen för att ytterligare minska olyckstalen.

– Många företag arbetar bra och tar frågan på allvar för att skydda sina anställdas säkerhet. Men tyvärr ser vi alltför ofta att många inte har det mest elementära på plats när det gäller förebyggande av olyckor, säger direktör Trude Vollheim. Olyckor kan och måste förebyggas. Ofta behövs enkla steg för att förhindra att människor skadas eller förlorar livet på jobbet, men det kräver att man arbetar med säkerhet på varje nivå varje dag.

Färre utländska arbetare dör på jobbet
År 2019 dödades endast två utländska arbetare, båda från Polen, mot fem utländska arbetare 2018. En av de utländska dödsolyckorna var anställda i byggande och en i företagstjänster. År 2019 stod de utländska anställda för endast sju procent av de döda, medan genomsnittet för de senaste fem åren är 30 procent.

– Vi vet att utländska arbetare ofta kan utsättas för högre risk än norska arbetare, och det är därför positivt att se att endast två utländska arbetare dog 2017, säger Trude Vollheim. Den trend som vi har sett de senaste åren med en allt lägre andel utländska arbetare bland de dödsfall verkar således fortsätta.

De flesta arbetsdödsfall inom bygg
Historiskt sett har byggandet varit den bransch med det största antalet arbetsdödsfall per år, med i genomsnitt sju dödsfall per år under de senaste fem åren. Under 2018 registrerade ett historiskt lågt antal med endast fyra arbetsdödsfall, men under 2019 ses en ökning till nio dödsfall i branschen. I åtta av de nio arbetsrelaterade dödsfallen har fordon eller användbar utrustning varit inblandade i olyckan.

– På branschnivå görs ett bra och seriöst arbete för att minska antalet olyckor i byggnader och anläggningar, men det finns fortfarande för många allvarliga olyckor i branschen, det visar årets siffror också. Bygg och anläggning är en riskbenägen bransch, och vi vet att det fortfarande finns många företag som har stor potential att arbeta bättre med hälsa, miljö och säkerhet. För att minska risken för arbetsolyckor i branschen måste företag arbeta systematiskt och kontinuerligt med hälsa, miljö och säkerhet, säger Trude Vollheim.

Den norska arbetskontrollmyndigheten riktar delar av sitt förebyggande arbete till byggindustrin, där man är närvarande med både övervakning och vägledning, liksom samarbeten med viktiga aktörer i branschen, bland annat genom Samarbetet för säkerhet i konstruktion (SfS BA).

Systematiskt arbete med hälsa, miljö och säkerhet är nödvändigt
För att minska risken för arbetsolyckor och arbetsskador är det viktigt att företagen arbetar systematiskt med hälsa, miljö och säkerhet. Det är viktigt för arbetsgivaren att följa upp arbetet som görs säkert, men de anställda har också ett ansvar att avbryta arbetet om de tycker att det är farligt.

– Företag måste identifiera faror och problem som kan vara förknippade med arbete och som kan leda till olyckor. Arbetsgivaren ansvarar för riskbedömningen av arbetet och för åtgärder för att minska risken, säger Trude Vollheim.

– Genom både vägledning, samarbete och genom att säkerställa att arbetsmiljölagen uppfylls, kommer arbetsinspektionen att hjälpa företagen att göra rätt steg för att säkerställa en fullt ansvarsfull arbetsmiljö för sina anställda, säger han.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab