Diskussionen om munskydd eller inte i skolmiljö går vidare. Foto Jan Bjerkesjö

Allt fler kommuner vill förbjuda munskydd bland lärare​

Diskussionen om munskydd bland lärare i grundskolan fortsätter och i allt fler kommuner talas det om förbud.

I ett internt brev i Alingsås kommun avråds medarbetare att bära privata munskydd under arbetstid, eftersom det kan ”försvåra kommunikationen med kolleger eller elever”, skriver DN.

– Att behöva strida om den här typen av frågor är rätt befängt, säger Johanna Jaara Årstrand, ordförande på Lärarförbundet.

Det var i slutet av förra veckan som P4 Halland rapporterade att lärare och personal på Halmstads kommunala grund- och gymnasieskolor inte får använda munskydd. Anledningen var att så länge Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar munskydd så är det inget som säger att de bör användas i skoklan. Kommunen hänvisade också till att det blir en fråga om arbetsgivaransvar när man inte vet hur munskydden tas omhand, vilken frekvens de byts ut eller tvättas.

Lärarförbundet riktade hård kritik mot beslutet som kallade förbudet för absurt, vilket fick kommunen att backa och meddela att egen skyddsutrustning bland skolpersonal tillåts. Det gör dock inte att diskussionen om munskydd eller inte i skolmiljö fortsätter. Flera kommuner kan nu komma att införa förbud. En av dessa är Alingsås kommun, som i ett internet brev skriver att medarbetare undanbedes från att använda privata munskydd under arbetstid.

– Det är visir som är den skyddsutrustningen som vi använder i förstahand. Men när det behövs kompletterande munskydd så gör vi det. Och när vi konstaterar att det är det vi ska ha så är det arbetsgivaren som köper in det, det behöver man som medarbetare inte köpa själv, säger förvaltningschefen Helena Balte.

– Vi lägger stor vikt vid riskbedömningarna som leder fram till att arbetsgivaren köper munskydd och då får man i så fall använda det. Det är inte något förbud mot munskydd, men man har en dialog med sin chef, man gör en riskbedömning och sedan köper arbetsgivaren in det, säger Helena Balte.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger att man på förskolenivå tidigare har krävt att skyddsutrustning tillhandahålls. Man lutar sig där mot en dom från Arbetsmiljöverket i november, där verket gått på skyddsombudets linje och krävt att personal fått tillgång till munskydd av typen IIR samt visir. Nu efterlyser förbundet mer lyhördhet från arbetsgivarna.

– Vi menar att vi redan är i en så tuff situation och att då behöva strida om den här typen av frågor är rätt befängt. Man ska självklart vidta alla åtgärder för att förhindra att lärare och skolledare smittas på jobbet, säger hon.

– Arbetsgivaren är arbetsmiljöansvarig och under en pandemi ställs det på sin spets. Dels är man ansvarig för att de åtgärder som FHM går ut med faktiskt efterlevs och där finns det en hel del övrigt att önska. Det krävs att man gör en bedömning av risken och märker man i den typen av bedömningar att det råder en stor oro bland medarbetarna och att den oron skulle kunna vändas genom att erbjuda skydd för de som vill då är det faktiskt ett arbetsgivareansvar.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab