Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet.

Analys om fler bör omfattas av arbetsskadeförsäkringen vid covid-19

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera om covid-19 bör anses som arbetsskada i fler situationer än idag. Sedan april 2020 kan covid-19 i vissa fall omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Nu vill regeringen utreda om fler situationer ska omfattas.

– Eftersom vi har en stor allmän spridning av covid-19 behövs en analys av om covid-19 bör anses som arbetsskada i fler situationer. Det är viktigt att analysera hur regelverket fungerar och vara beredd att göra nödvändiga justeringar, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Arbetsskadeförsäkringen kan ge ersättning om man blir sjuk eller skadad på jobbet. Sedan april 2020 omfattar arbetsskadeförsäkringen i vissa fall covid-19 som arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken. Det innebär att en person som har smittats vid arbete i en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där hon eller han har behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande kan få rätt till förmåner inom arbetsskadeförsäk­ringen.

Mot bakgrund av att covid-19 är allmänt spridd i samhället påverkas situationen för fler yrkesgrupper. Regeringen vill därför utreda om covid-19 ska anses som arbetsskada i fler situationer än nuvarande bestämmelser och ger därför Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att överväga åtgärder samt bedöma konsekvenserna av dessa.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 26 april 2021.  

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab