Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket. Foto Hans Alm.

Andningsskydd var kaffefilter med gummisnoddar

I juli månad hade Arbetsmiljöverket tillsammans med Tullverket stoppat nästan 170.000 felaktiga andningsskydd, visir, ögonskydd och handskar vid gränsen. Det värsta fallet (?) handlade om kaffefilter med gummisnoddar i en leverans som skulle ha innehållit andningsskydd.

– Vi har haft många ärenden där vi stoppat produkter. Det finns många lycksökare som utnyttjar människors oro och behoven av att snabbt får fram skyddsutrustning. Det har dykt upp alltifrån sådant som uppenbarligen var lurendrejeri till sådant som ser bra ut, men inte uppfyller de krav som ställs på skyddsutrustning, säger Erna Zelmin-Ekenhem som är Arbetsmiljöverkets generaldirektör, till TT.

Ansvaret vilar tungt på arbetsgivare och upphandlare av skyddsutrustning om att verkligen kontrollera vad som gäller innan beställningsknappen trycks ned.

– Om de köper in CE-märkt skyddsutrustning är det inga problem, men om man inte får tag på det har vi på Arbetsmiljöverket listat vilka tillstånd som vi givit. Det är glasklart, allt annat är förbjudet. Där gäller det att vara noga, för nu ser vi att det kommer in piratkopior och undermåliga produkter, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Hon nämner ett fall där ett stort parti andningsskydd visade sig innehålla kaffefilter med gummisnoddar.

– När man försökte reklamera det fanns förstås inte företaget.

Bristen på skyddsutrustning innebar att Arbetsmiljöverket fick regeringsuppdrag att skapa snabbspår för testning och godkännande av nya produkter. Forskningsinstitutet Rise sköter testningen av produkterna.

– Vi har verkligen jobbat för högtryck. Vi är väl uppe i 180–190 miljoner artiklar som vi har godkänt i vår process. I dag råder ingen akut brist, utan det finns godkända produkter. Men vi har fått signaler från företag som vi gett tillstånd att det inte är så lätt att sälja skyddsutrustning, eftersom folk har skänkt produkter.

Emma Zelmin-Ekenhem tycker det är ”behjärtansvärt” med engagerade människor, men testade produkter är tveksamma att använda ur smittosynpunkt.

– Ingen skulle väl få för sig att skänka utrustning till en brandman, som ska gå in i en brand. Det beror säkert på att en brand syns, hörs och känns. Smitta märks inte, men är potentiellt lika farlig.

FAKTA: KRAV PÅ PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Personlig skyddsutrustning som används vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19 måste uppfylla särskilda krav.

Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/425 för hälsa- och säkerhet, eller vara provad och bedömd av ett anmält organ eller ackrediterat laboratorium, samt ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Egentillverkad skyddsutrustning eller utrustning som inte genomgått en bedömningsprocess ska inte användas vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19.

På arbetsmiljöverkets hemsida, av.se , finns en lista på personlig skyddsutrustning som Arbetsmiljöverket har utfärdat tillfälligt tillstånd för.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab