– Vi är stolta och glada över att EU har gett Sverige och MSB det här förtroendet. MSB har lång erfarenhet av att jobba med strategisk lagerverksamhet och att snabbt kunna bistå vid kriser, säger inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ansvarsfördelningen klar om det nya rescEU-beredskapslagret

Regeringen har tidigare meddelat att EU-kommissionen valt ut Sverige som ett av sex EU-länder där nya beredskapslager för sjukvårdsmateriel ska etableras inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska i samverkan med Försvarets materielverk, FMV, och Socialstyrelsen ansvara för uppdraget.

Regeringen har beslutat om följande ansvarsfördelning:

• MSB leder och koordinerar projektet samt ansvarar för lagerhållning, logistikstöd och transport av materiel vid förfrågningar om utrustningen.

• FMV ansvarar för upphandling och inköp samt kvalitetssäkring och leveranskontroll av utrustningen.

• Socialstyrelsen ska vid behov stödja inblandade parter med sakkunskap, exempelvis kring vilken typ av utrustning som är aktuell och lämplig inköpsmängd.

– Vi är stolta och glada över att EU har gett Sverige och MSB det här förtroendet. MSB har lång erfarenhet av att jobba med strategisk lagerverksamhet och att snabbt kunna bistå vid kriser, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Jag är glad över att EU har gett Sverige förtroendet att bygga upp ett av EU:s sjukvårdslager. Pandemin visar att samarbete över landsgränserna är vägen framåt och vi ska solidariskt göra vår del, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagret kommer att innehålla medicinteknisk utrustning som ventilatorer och personlig skyddsutrustning såsom andningsskydd och kroppsskydd. Syftet med lagret är att snabbt kunna sända sjukvårdsmateriel till ett behövande land, exempelvis under en pandemi.

Även Danmark, Grekland och Ungern har tilldelats detta uppdrag. Sedan tidigare finns motsvarande rescEU-lager i Tyskland och Rumänien.

Uppdraget pågår till den 1 september 2025 med en eventuell förlängning.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab