Töres Theorell, professor emeritus vid KI, är orolig för effekterna av coronapandemin. Foto SU.

Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade under 2019

Efter att ha sjunkit två år i rad ökar antalet anmälda arbetssjukdomar. På Arbetsmiljöverket konstaterar man att anmälningarna varierar kraftigt över tid, men myndigheten vet ännu inte varför.

Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade under 2017 och 2018, men ökade 2019 igen, med 19 procent. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik.

– Vi funderar på vad de här stora svängningarna beror på. Men vi har inget svar än, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, till Arbetarskydd. Vi funderar på om det har med anmälningsbenägenheten eller med arbetsmiljön att göra, eller om det är en kombination.

Av 10.600 anmälda arbetssjukdomar stod kvinnor för merparten. Kvinnor blir sjuka på grund av arbetet, medan män drabbas mer av olyckor. Arbetssjukdomar som rygg- och ledbesvär, magsår och hjärtbesvär, drabbar framför allt kvinnor i offentlig sektor och i vård och omsorg. Hög arbetsbelastning, små möjligheter att påverka arbetets utformning och belastningsskador är exempel på vanliga sjukdomar i anmälningarna. Detta visar inte minst på brister i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Töres Theorell, professor emeritus vid Karolinska Institutet, lyfter fram rapporter om dystrare ekonomiska utsikter under det gångna året och oro för kommande neddragningar som en pusselbit.

– Det här är en utveckling som skett över lång tid. I äldrevården har det till exempel handlat om privatiseringar och fokus på att spara pengar. Det har lett till att mycket har försummats. Vi har fått lägre utbildningskrav, sämre förrådsmöjligheter och minskade lager med skyddsutrustning, längre arbetstider och mindre fast personal. Vi i Sverige har gått längre än i många andra länder, så det är inte en slump att vi klarat oss sämre nu.

Töres Theorell är orolig för effekterna av coronapandemin.

– De här arbetsskadesiffrorna kommer helt klart att öka dramatiskt. Det handlar om att vårdpersonal har smittats och blivit sjuka, att de är utmattade av en extremt hög arbets­belastning och att de får posttraumatiskt ­stressyndrom efter att ha tagit hand om så många som dött.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab