De siste årene har vi jobbet enda mer risikobasert og kunnskapsbasert, og vi har jobbet med å videreutvikle metodene og virkemidlene våre i 2020, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynets årsrapport 2020: Koronapandemien har påvirket aktiviteten

Koronapandemien har påvirket Arbeidstilsynets aktivitet i 2020. Smittevern har vært sentralt i både tilsyn og veiledning.

– Arbeidstilsynet hatt stor aktivitet i 2020 på tross av koronapandemien. Etaten har brukt året til å bygge opp kapasiteten til å følge opp smittevern, og til å digitalisere både tilsyn og veiledning. Dette kommer til å bli viktig framover, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Har bidratt i dugnaden
Da samfunnet stengte ned våren 2020, ble også tilsynsaktiviteten til Arbeidstilsynet nedskalert. Det ble jobbet frem rutiner for hvordan Arbeidstilsynet skulle føre tilsyn på en trygg måte, både for egne ansatte og virksomhetene som fikk besøk. Ved å ta ned tilsynsaktiviteten for hindre smittespredning tidlig i pandemien, og tilsvarende ved å ta aktiviteten opp igjen da smittebildet ble mer oversiktlig, ønsket Arbeidstilsynet å bidra i den nasjonale dugnaden. 

– De siste årene har vi jobbet enda mer risikobasert og kunnskapsbasert, og vi har jobbet med å videreutvikle metodene og virkemidlene våre i 2020Etterretning og analyser, erfaring fra tilsyn og tips vi mottar, gjør tilsynene våre mer treffsikre, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet har utviklet nye løsninger og tilrettelagt for digitale kontroller i de periodene smittesituasjonen hindret inspektørene fra å gå på stedlige tilsyn. I tillegg har Arbeidstilsynet videreutviklet etatens digitale veiledningsaktivitet, for kunne nå ut med oppdatert veiledning i en situasjon som endret seg raskt.

Koronaoppdrag på slutten av året
Da smittetrykket i Norge økte i fjor høst, fikk Arbeidstilsynet i oppdrag fra regjeringen å bidra til å begrense smittespredning av korona på norske arbeidsplasser. Siden da har smitteverntilsyn og veiledning for å begrense smitte hatt høyeste prioritet i Arbeidstilsynet.  

– Vårt arbeid i 2020 har lagt grunnlaget for at vi kunne gå inn i 2021 med høy og treffsikker tilsynsaktivitet, sier Vollheim.

Gode risikoanalyser av arbeidslivet, tydelige og avgrensede målgrupper og digitale løsninger skal gi Arbeidstilsynet et solid grunnlag for å prioritere målrettet og effektivt. Arbeidstilsynet skal konsentrere innsatsen mot de mest risikoutsatte områdene i arbeidslivet og vil kontinuerlig overvåke og analysere trender for å være til stede der det trengs mest i norsk arbeidsliv.

Les mer

Les årsrapporten

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab