Skrivbordsarbete som utförs på distans.

Arbetsmiljöverket: Distansarbete påverkar arbetsmiljön

9 av 10 sysselsatta med ett skrivbordsarbete uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljön 2021. Samtidigt uppger 6 av 10 av alla sysselsatta att de har för mycket att göra på jobbet.

– Det är en utmaning för många att få ihop livspusslet, särskilt för småbarnsföräldrar. Distansarbete har blivit en del av den moderna arbetsmarknaden och kan bidra till ett hållbart arbetsliv och högre livskvalitet om rätt förutsättningar ges, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

8 av 10 som utför sitt skrivbordsarbete i hög grad från hemmet anser att de kan arbeta ostört. Samtidigt uppger 7 av 10 sysselsatta som jobbar på den fysiska arbetsplatsen att de har tillgång till ett tyst rum i tillräcklig utsträckning.

– Att själv kunna bestämma över sin arbetstid och varifrån man utför sina arbetsuppgifter kan av många upplevas som positivt. I kvinnodominerade yrken och främst inom offentlig sektor är det svårare att vara flexibel då fysisk närvaro oftast krävs. Arbetsgivaren ska alltid säkerställa att arbetsplatsen är anpassad efter de arbetsuppgifter som ska utföras på jobbet, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Ergonomiska skillnader
Undersökningen visar också att 8 av 10 tillfrågade som arbetar i kontorsmiljö har tillgång till höj- och sänkbart skrivbord. Det är en något högre andel kvinnor än män som har det. Däremot är det endast 4 av 10 som har möjlighet att växla mellan sittande och stående arbetsställning i hemmet vid distansarbete.

– Det här är en av distansarbetets stora utmaningar. Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att medarbetaren har en god arbetsmiljö oavsett var arbetet utförs. Om det inte går att säkerställa arbetsmiljön i exempelvis medarbetarens hem ska arbetsuppgifterna inte utföras därifrån, istället är det den ordinarie arbetsplatsen som gäller, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Uttröttade i kroppen
Närmare hälften av alla sysselsatta har under de tre senaste månaderna varit uttröttade i kroppen minst en gång varje vecka på grund av arbetet och drygt en tredjedel av de tillfrågade har haft ont i övre delen av ryggen eller i nacken.

– Det ska alltid finnas fungerande rutiner på arbetsplatsen för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp brister och risker i arbetsmiljön. Syftet med det förebyggande arbetet är att motverka ohälsa och olycksfall. Det måste tas på större allvar av arbetsgivarna, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Cirka 7 av 10 sysselsatta anser att deras arbetsuppgifter är intressanta och stimulerande. Det är en högre andel kvinnor än män som uppger det i Arbetsmiljöundersökningen.

– Det är glädjande att det är så många i arbetsför ålder som är nöjda med sina yrkesval. Alla ska orka jobba ett helt arbetsliv och en viktig förutsättning för det är att ha ett meningsfullt arbete, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Många arbetar trots sjukdom
Drygt 6 av 10 tillfrågade har någon gång under de senaste 12 månaderna arbetat trots att de enligt egen bedömning har varit sjuka och borde ha låtit bli. Några av de vanligaste förklaringarna är att arbetstagare inte vill belasta sina kollegor, att det inte finns någon annan som kan utföra uppgifterna eller att man inte har råd att vara sjuk.

– Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för hur arbetet organiseras och för att göra det mindre sårbart om något oförutsägbart händer, exempelvis vid en sjukskrivning av en medarbetare. Det ansvaret gäller oavsett om arbetsuppgifterna sker på distans eller på den fysiska arbetsplatsen, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Handelsorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 8 508 938 00

Powered by Branschkansliet