Arbetsmiljöverkets utredning angående skyddsombud får kritik från flera håll.

Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll

På Arbetsmarknadsdepartementet bereds utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet”, den tredje utredningen under senaste 20 åren. Där finns förslaget om en utvidgad tillträdesrätt för regionala skyddsombud vilket inkluderar arbetsplatser som är eller brukar vara bundet av kollektivavtal. Frågan om skyddsombud utan facklig tillhörighet och utvidgat tillträde blir heta frågor både på LO-kongressen och i riksdagen, skriver Arbetarskydd och där Arbetsmiljöverkets förslag får kritik från flera håll.

Regeringen skickade i höstas ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att föreslå åtgärder som kan få fler att vilja vara skyddsombud ”oavsett om arbetstagarna har en facklig tillhörighet eller inte”. En skrivning som fick LO, TCO och Saco att reagera kraftigt. Organisationernas ordföranden protesterade i en skrivelse till biträdande arbetsmarknadsministern Paulina Brandberg där man betonade betydelsen av att skyddsombud har en facklig tillhörighet. 

I Arbetsmiljöverkets svar till regeringen tas inte frågan om facklig tillhörighet upp, vilket fick kritik från Svenskt Näringsliv som beskyllde verket för att inte våga ta i frågan. Men verkets utredare menade att den frågan inte ingick i uppdraget. Inför LO-kongressen har styrelsen skrivit: ”Det är inte rimligt att facken ska ta ansvar för alla landets alla arbetsplatser, här med syftning på arbetsplatser utan vare sig medlemmar eller kollektivavtal. På dessa företag måste Arbetsmiljöverket ombesörja tillsyn av arbetsmiljön utifrån sitt myndighetsansvar”.

Och frågan om skyddsombud har även landat i riksdagen, där arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson (SD) i en skriftlig frågan till Paulina Brandberg skriver: ”Efter att ha tagit del av Arbetsmiljöverkets utredning gällande lokala skyddsombud kan man konstatera att det saknas stora delar i utredningen. Man nämner till exempel ingenting om facklig vetorätt eller krav på facklig tillhörighet för skyddsombuden. Det saknas även förslag och egna initiativ från Arbetsmiljöverket, och uppdraget måste betraktas som ej fullgjort”. Vänsterpartiets Ciczie Weidby tar också upp frågan i en interpellation: ”Vänsterpartiet kan inte tolka det på annat sätt än att Arbetsmiljöverket anser att den nuvarande ordningen, där huvudregeln är att det kollektivavtalsbärande facket på en arbetsplats utser skyddsombud, även ska gälla framgent. Arbetsmiljöverket delar således inte regeringens uppfattning”.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab