En säker arbetsmiljö och att våra medarbetare ska arbeta säkert är vår högsta prioritet på Bravida, skriver Bravidas kommunikationschef Liselotte Stray på Byggnadsarbetarens frågor.

Arbetsmiljöverket lade omedelbart förbud mot arbetsplats

Arbetsmiljöverket lade ett omedelbart förbud mot Bravidas arbetsplats vid Lovö vattenverk i Stockholm då byggnadsarbetare riskerade ett fall ner från åtta meters höjd. När inspektören Jenny Bengtsson och kollega kom till arbetsplatsen kunde de se en anställd gående vid takkanten utan att vara inkopplad vid uppdraget att sätta solplaneler. ”En arbetstagare syns vid inspektionen gå längs takkant på papptaket utan att vara kopplad med lina, invid fallrisk om åtta meter,” står det i myndighetens handlingar skriver Byggnadsarbetaren.

Vid inspektörernas granskning upptäcktes att säkerhetslösningen som helhet var farlig. För att koppla sig behövde den anställde gå en sträcka på upp till 15 meter, ibland längre, utan att vara inkopplad. 

– De hade satt linor ner från ett plåttak som arbetarna skulle koppla sig i, för att sedan arbeta med hjälp av linor. Men när de gick till förankringspunkterna gick de på taket utan fallskydd eftersom de inte var infästa, berättar Jenny Bengtsson.

Fallhöjden varierade från tre till åtta meter och fasta fallskydd och ställningar saknades. Lina och sele var ett fel val, enligt Jenny Bengtsson, eftersom arbetet skulle pågå i flera veckor och då ska fasta fallskydd användas. Arbetsmiljöverket la ett omedelbart förbud för arbete och kräver en sanktionsavgift på 400.000 kronor av företaget. Arbetsmiljöverket krävde vidare att fasta fallskydd skulle sättas upp vilket företaget senare verkställde.

Förbudet sattes den fjärde september och den sjunde september inträffade en dödsolycka inom samma företag. I ett mail har Bravidas kommunikationschef Liselotte Stray svarat på Byggnadsarbetarens frågor.

”Bravida har i detta, som i så många andra fall tillsammans med byggherren och skyddsombudet tagit beslut om arbetsmiljö och arbetssäkerhet. I detta fallet togs beslutet att använda personliga fallskydd istället för kollektiva fallskydd. Gällande sanktionsavgift så är vi informerande och det är ett pågående ärende. Visar det sig att Bravida inte uppfyllt regelverken så kommer Bravida givetvis betala sanktionsavgiften. Vi tar båda de händelser du refererar till på mycket stort allvar och de omfattas av utförliga utredningar. En säker arbetsmiljö och att våra medarbetare ska arbeta säkert är vår högsta prioritet på Bravida. Detta är två ärenden utan koppling till varandra, och enskilda händelser utreds individuellt då de har olika orsaker och bakomliggande faktorer.”

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab