Arbetsmiljöverket överklagar kammarrättens beslut om skyddsutrustning för personalen på äldreboendet Serafen i Stockholm.

Arbetsmiljöverket överklagar kammarrättens beslut

Arbetsmiljöverket överklagar kammarrättens beslut i det uppmärksammade ärendet om skyddsutrustning för personalen på äldreboendet Serafen i Stockholm.

– Vi står fast vid vårt beslut att personalen ska ha det skydd som behövs för att inte bli smittade och sjuka, i det här fallet vätskeavvisande munskydd och visir vid patientnära arbete, säger Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

I april beslutade Arbetsmiljöverket att personalen på Serafens äldreboende ska ha både visir och vätskeavvisande munskydd i patientnära arbete med patienter som är, eller misstänkts vara, smittade av det nya coronaviruset. Beslutat fattades efter ett skyddsombudsstopp, i linje med skyddsombudens begäran.

Men arbetsgivaren, Stockholms kommun, överklagade och Förvaltningsrätten upphävde vårt beslut. Förvaltningsrätten menade att begreppet ”patientnära arbete”, som vi anser är ett vedertaget begrepp inom sjuk- och hälsovården, var otydligt. De tog dock inte ställning till sakfrågan, det vill säga kravet på skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket överklagade till kammarrätten, som inte ville ta upp domen för högre prövning. Nu fortsätter vi att driva processen och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i ärendet.

– Vi driver den här processen vidare eftersom vi vill få sakfrågan prövad. Vi har ställt liknande krav på att personalen ska ha den skyddsutrustning som behövs, så som munskydd och visir, i patientnära arbete i fler ärenden, säger Anna Varg, chefsjurist.

Arbetsmiljöverket tar ställning till varje skyddsombudsstopp för sig, baserat på arbetsförhållandena på arbetsplatsen, regler, lagar och de rekommendationer som är aktuella, utifrån rådande kunskapsläge. Vid liknande arbetsförhållanden gäller samma krav på skydd. När det gäller patientnära arbete, där det finns en risk att få droppar av kroppsvätska på ansiktet, ska visir och väteskeavvisande munskydd (2R) användas eftersom coronaviruset är klassat som dropp- och kontaktsmitta. Arbetsgivaren ska fortfarande göra riskbedömningar av arbetet, så att det kan ske säkert på fler sätt än genom skyddsutrustning.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab