Bengt Järvholm, senior professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

”Arbetsskadestatistiken säger inget om verkligheten”

Enligt den officiella svenska arbetsskadestatistiken har 150 personer dött i arbetssjukdomar sedan 2016. Men den siffran säger inget om verkligheten, menar professor Bengt Järvholm, senior professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Något som man också är medveten om på Arbetsmiljöverket.

Enligt den officiella arbeskadestatistiken som Arbetsmiljöverket ansvarar för dog 13 personer år 2016 av sjukdom på grund av arbetet. Samtidigt visar en kunskapssammanställning, som myndigheten själv beställt, att minst 700 svenskar dog det åren i enbart arbetsrelaterad stress. Skulle alla dödsfall räknas i arbetsrelaterade sjukdomar blir alltså skillnaden ännu större. Uppskattningar visar att flera tusen personer dör i arbetsrelaterade sjukdomar varje år. Det rör sig om allt från exponering av asbest till för hög arbetsbelastning.

– Arbetsmiljöverkets statistik speglar anmälningsfrekvensen, inte verkligheten, säger Bengt Järvholm, senior professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, som tillsammans med två kolleger skrev rapporten om arbetsrelaterad dödlighet i Sverige som kom ut 2019, till Arbetarskydd.

– Det kan vara att man underskattar problemets storlek. Det kanske allmänheten då också gör, om man tror att det handlar om en handfull personer, och då kanske det inte känns så viktigt att göra något åt det – trots att många av de här fallen går att förebygga. 

Och på Arbetsmiljöverkets statistikavdelning är man väl medveten om bristerna i siffrorna och det beror på att kunskap saknas om dödsfall i arbetet som beror på annat ärn olyckor. Statistiken sammanställs av arbetssjukdomar och dödsfall som anmäls till Försäkringskassan. Det är arbetsgivaren som bedömer om tillbudet ska anmälas.

På Arbetsmijöverkets hemsida beskriver myndigheten om exempel på allvarligare tillbud som ska anmälas enligt arbetsmiljölagen, men sällan görs. Exempelvis, har någon udner en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det ska det också anmälas. Det är arbetsgivaren som bedömer om tillbudet ska anmälas.

– Det är bättre att göra en anmälan för mycket än en för lite om man misstänker att dödsfallet är arbetsrelaterat. Då kan vi gå till botten med det och utreda om det är något som är arbetsmiljörelaterat, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket.  

Regeringens nuvarande arbetsmiljöstrategi har en nollvision även för dödsfall på grund av arbetssjukdom.

– Vi tycker att det är bra att det börjar uppmärksammas att nollvisionen också omfattar arbetssjukdomar. Det är en viktig del i det nya regeringsuppdraget, säger hon. 

– Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsskador räcker inte. Vår statistik är bara en pusselbit i pusslet. 

Under de fem senaste åren har mellan 13 och 49 dödsfall som misstänks bero på en arbetssjukdom anmälts till Försäkringskassan. Ifjol och hittills i år är anmälningarna betydligt högre än tidigare år. Enligt de uppgifter som Arbetarskydd tagit del av beror det till stor del på pandemin – en stor del av dödsfallen misstänks vara coronarelaterade. Flertalet av de övriga handlar om personer som dött i stroke, hjärtinfarkt eller suicid, uppger Arbetsmiljöverkets statistikenhet. 

Totalt visar verkets siffror, från 2016 fram till i mitten av november i år, att det finns 146 anmälningar där arbetsgivaren misstänker att en medarbetare har dött i sjukdom på grund av arbetet. Misstankarna gäller exempelvis psykosociala faktorer som hög arbetstakt eller hög arbetsbelastning. Det är den näst vanligaste exponeringsfaktorn efter corona.  

Anmälda dödsfall i arbetsrelaterad sjukdom per år och till och med den 16 november i år.
13 år 2016  
21 år 2017 
17 år 2018 
13 år 2019 
33 år 2020  
49 år 2021*

  • Arbetsmiljöverkets uppgifter om anmälan av dödsfall som misstänks bero på arbetssjukdom. Siffrorna för 2021 är det som anmälts till och med den 16 november.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab