Med hållbarhetsperspektivet tydligt integrerat i affärsstrategin har vi nu goda förutsättningar att ta nästa steg, säger Christina Lindbäck, CSO på Ahlsell.

Årets hållbarhetsrapport visar hur Ahlsell gör skillnad

PRESSMEDDELANDE: I 2022 års hållbarhetsrapport lyfter vi fram flera exempel på hur vi uppfyller vår vision att vara med och bygga ett mer hållbart samhälle. Vi beskriver vår uppdaterade strategi och övergripande långsiktiga mål med sikte på 2027. 

– Med hållbarhetsperspektivet tydligt integrerat i affärsstrategin har vi nu goda förutsättningar att ta nästa steg. Att utvecklas hållbart innebär bland annat att vi ska kunna hjälpa våra kunder att över tid välja mer klimatanpassade alternativ både vad gäller produkter och tjänster. Hållbart ska bli mer valbart, säger Christina Lindbäck, CSO på Ahlsell.

Ett mer hållbart samhälle

Hållbarhetsrapporten visar hur Ahlsell är med och påverkar samhället i positiv riktning och bidrar till att viktiga funktioner byggs, underhålls och förbättras. Vi erbjuder bland annat produkter och kompetens för att bibehålla ett stabilt elnät som är en vital del av vårt samhälle, liksom kompletta system för vattenförsörjning och avloppsrening för både stora och små anläggningar. Tack vare vår robusta leveranskedja och logistik kan vi t ex säkerställa att viktiga aktörer inom försvar och samhällsberedskap förses med insatsvaror, verktyg och personlig skyddsutrustning.

Högsta nivån Platinum i EcoVadis utvärdering

En viktig milstolpe i vårt hållbarhetsarbete nåddes när vi 2022 tog klivet upp till den högsta nivån, Platinum, i analysföretaget EcoVadis sjunde utvärdering av oss. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom områdena miljö, arbetsmiljö och arbetsvillkor inklusive mänskliga rättigheter, etik och ansvarsfulla inköp. Rankingen placerar oss bland de ledande 1 procenten av de bedömda företagen i vår kategori.

I vd-ordet lyfter Ahlsells koncernchef Claes Seldeby fram näringslivets viktiga roll där stora företag både har möjlighet och ett ansvar att påverka samhället i en mer hållbar riktning.

– Omställningen till ett hållbart samhälle måste accelereras. Här har vi som bolag en viktig roll att spela. Tillsammans med branschen, och näringslivet i övrigt, kan vi åstadkomma reella förändringar för att bygga ett mer hållbart samhälle, säger Claes Seldeby.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab