Frode Skjolden och Vegard Aune menar att norsk oljeindustri har lett utvecklingen av säkerhetsarbetet.

Att arbeta systematiskt med förebyggande av olyckor är kärnfrågan

De historiskt låga arbetsrelaterade dödstalen i Norge är förstås uppmuntrande. ”Det är inspirerande att läsa att dödsolyckorna i Norge varit lägre under 2018”, menade Gustav Sand Kastrup från svenska Arbetsmiljöverket. Samtidigt är varje död person en för mycket Det är viktigt att alla aktörer på arbetsmarknaden arbetar systematiskt med förebyggande av olyckor så att fler liv räddas, säger Trude Vollheim, chef för den norska arbetsinspektionen. I Norge har oljeindustrin varit ledande i utvecklingen, menar Frode Skjolden och Vegard Aune i NSA:s styrelse.

Att arbeta systematiskt med förebyggande av olyckor är alltså kärnfrågan. Men riktigt vad, eller om det nu verkligen är någon skillnad, mellan Sverige och Norge är inte helt kristallklart.

– I Norge är det oljeindustrin som varit ledande med sina höga säkerhetskrav under många år, säger Frode Skjolden, 3M. Det har lett till att verksamheter på land följt efter.

Frode tror också att norska arbetsinspektionens aktiva arbete på marknaden gett resultat genom många kontroller.

– Företag har fått böter för brist på säkerhet och flera byggarbetsplatser har stängts till dess förbättringarna genomförts.

Kravet på ID-klrt inom bygg och anläggningsindustrin har också bidragit till att göra branschen mer ordnad.

– Även om mycket återstår.

Hälsa-, miljö- och säkerhetsarbetet (HMS) ställer högre krav på leverantörer av personlig skyddsutrustning både när det gäller själva produkten, som utbildning och att hitta bra lösningar.

Vegard Aune, Skydda Norge, är inne på samma spår.

– I Norge ställdes ganska stränga krav tidigt i offshoreindustrin. Här, sedan 1970-talet, har mycket arbete gjorts med attityder och kunskap om föreskrifter, skyddsutrustning och HMS i allmänhet. Offshoreindustrin har lyckats skapa en kultur som andra ser upp till, som också har spridit sig mot industrin och byggnadsindustrin. Jag tror att den viktigaste skillnaden mellan Sverige och Norge ligger här.

Vilka åtgärder har vidtagits i Norge för att minska antalet arbetsrelaterade dödsfall?
– När allt kommer omkring sker det ständigt förändringar i reglerna och skärpningen av lagar och förordningar som ställer större, formella krav på arbetsmiljön. Men kunskapen och attityden hos dem som arbetar dagligen i branschen är det som i slutändan avgör om HMS-system verkligen fungerar. En av de viktigaste stegen i Norge är att företagen själva har blivit mycket bra på att delegera ansvaret för säkerheten till säkerhetsrepresentanter och arbetstagare själva. På detta sätt känner hela arbetsplatsen som ett medansvar för jobbsäkerhet.

Vilka är de största underliggande problemen?
– Skydda Norge genomförde en stor undersökning av industriarbetare under 2019, och resultatet visade att säkerhetsrepresentanter och arbetstagare är helt överens om att den största utmaningen är attityder, slöhet och slarv i samband med användningen av skyddsutrustning. Det var människor i undersökningen som faktiskt svarade att ”jag bryr mig inte om att använda skyddsutrustning …” Det här fortsätter med kulturen för varje företag, och även om Norge får bäst resultat i Norden är jag fortfarande rädd att det finns jobb här i landet som inte har någon bra säkerhetskultur.

Vilken roll kan NSA spela i detta arbete?
– Vi måste ständigt visa branschen att bra HMS också är en bra affär. I Skydda säger vi att ”Alla borde tjäna på rätt säkerhet” och det garanterar jag 100 procent. En olycka i arbetet är dyr för alla inblandade och kan få enorma konsekvenser. Både för dem som utsätts för olyckan, men också för företaget och arbetsgivaren. Samtidigt måste vi arbeta för att göra HMS så okomplicerat som möjligt. Om åtgärderna inte är enkla och effektiva kommer de inte att genomföras tillräckligt bra.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab