Företaget krävde att arbetstagarna skulle bära munskydd för att hindra smittspridning, men en lagerarbetare hävdade att det förvärrade hans tinnitus.

Avskedades för att ha vägrat bära munskydd

När en lagerarbetare på Tamro i Kungens Kurva vägrade bära munskydd under pandemin valde företaget att avskeda honom. Om avskedandet var sakligt grundat har under två dagar varit uppe till prövning i Arbetsdomstolen. Dom meddelas 14 december.

I april 2021 införde företaget Tamro AB krav på ansiktsskydd som en av flera åtgärder för att hindra smittspridningen av Covid-19. En av lagerarbetarna vägrade att följa åtgärden med hänvisning till sin hälsa. Att bära ansiktsskydd upplevde han skulle förvärra hans tinnitus, vilket i sin tur ledde till sömnsvårigheter och stress. Efter ett par månader då han ertappats utan skydd valde företaget att avskeda honom.

Om avskedet hade saklig grund har nu prövats i Arbetsdomstolen under två dagar. Lagerarbetarens förbund, Privat- och offentliganställdas förbund (POA) hade stämt företaget för brott mot lagen om anställningsskydd. 

Tamros verksamhet utgörs av lagerhållning och distribution av läkemedel och andra produkter för apotek och sjukhus där de anställda plockar, paketerar och skickar iväg varor.

Vid förhandlingarna framkom att lagerarbetaren kommit överens med några chefer om att arbeta på en del av företagets anläggning där var och en står vid eget bord och därmed kan hålla social distans och att ansiktsskydd inte var beordrat. Tvisten grundas i och lagerarbetaren hade formellt avtal om att få arbeta på den avdelningen. Tamro och Almegas inställning är att lagerarbetaren kunde arbeta där men undantagsvis behövde stå till förfogande i andra delar av verksamheten.

– Förbundets medlem har hela tiden försökt föra en dialog med arbetsgivaren, han har hela tiden försökt följa överenskommelsen och tydligt meddelat att han kan och vill arbeta, menade POA:s ombud Christian Schlater, rapporterar Arbetarskydd.

Han drev även linjen att Tamro inte hade rätt att tvinga de anställda bära skydd som det saknas vetenskapliga belägg för att skydden hjälper.

– Syftet var att minska smittspridningen, att skydda personalen samt att hålla igång verksamheten, menade svarandesidans ombud Jonas Stålnacke, Almega. 

Han menade att företaget hade rätt att införa kravet på ansiktsskydd och lutade sig mot arbetsledningsrätten och ansvaret för säkerheten snarare än i lagstöd. Han menade vidare att Tamro har en samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Av den anledningen är det viktigt att verksamheten inte drabbas av störningar. Riskbedömningen växte fram efter hand under pandemin i samverkan med de fackliga organisationerna, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

– I samma veva kom Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken och det tog vi som en signal att skydden kunde vara en rimlig kompletterande åtgärd, menade dåvarande platschefen.

Tamro tillhandahöll tre typer av skydd för att det skulle finnas något som passade alla anställda. Det fanns ett munskydd och ett ansiktsvisir samt ett munvisir som demonstrerades under huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen. De anställda var skyldiga att följa beslutet.

– Och kravet följdes, men med ett tydligt undantag. Trots bolagets försök att anpassa sig efter lagerarbetarens önskemål, har han flagrant vägrat och ytterst har det funnit fog för ett avskedande, menade Almegas och Tamros ombud.

Den 14:e december meddelas domen.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab