BLI MEDLEM

Därför ska ni vara medlem i NSA

NSA organiserar tillverkare, leverantörer och grossister av personlig skyddsutrustning samt för utbildningsföretag inom samma område, på den nordiska marknaden. NSA grundades år 1978 (hette då BPS) och har för närvarande ca 50 medlemsföretag.

Den viktigaste uppgiften för NSA är att öka förståelsen och uppmuntra det allmänna intresset för och användandet av godkända skyddsprodukter, samt informera om risker i arbetslivet. NSA:s vision är att vi ska påverka – genom kunskap, utbildning och korrekt användande av CE-godkänd PPE – så att alla varje dag kommer hem oskadda efter sin arbetsdag

Generellt kan föreningens verksamhet sammanfattas i följande huvudområden:
• Förebyggande säkerhetsfrågor
• Samarbeten med andra organisationer (ESF, STYL mfl)
• Miljöfrågor
• Produktarbetsgrupper
• Standardisering (nationellt och internationellt)
• Affärsjuridiska frågor
• Branschutveckling
• Miljöfrågor/Producentansvar

NSA har ett nära samarbete med arbetsmiljöverket vad gäller arbetsmiljöfrågor (i Norge Arbeidstilsynet).

NSA har med andra berörda branschorganisationer bistått medlemsföretagen att hantera producentansvaret genom bildandet av El-Kretsen. På detta sätt skapades praktiska och kostnadseffektiva system för insamling och återvinning av uttjänta elektriska apparater. Miljöfrågorna är idag minst lika centrala som konsumentfrågorna och kommer att beröra företagen på ett mycket påtagligt sätt.

Standardisering
NSA och dess medlemsföretag deltar på nationell nivå i arbetsgruppen med ansvar för införlivande av standarder.

Affärsjuridik
NSA bistår medlemsföretagen med rådgivning kring lagstiftning och deltar som remissinstans mot svenska myndigheter.

Auktorisering
NSA har tagit fram grundkrav för utbildning inom fallskydd, andningsskydd och slutna utrymmen. NSAs medlemmar erbjuds auktorisering enligt dessa grundkrav.

ESF
NSA är branschmedlem i ESF som är den europeiska branschföreningen. ESF bevakar nya standarder och lagstiftning från EU. ESF är också delaktiga i mässan A+A i Dûsseldorf

Rabatter och förmåner
Genom NSA kan vi erbjuda förmånliga priser för bland annat hotellrum och konferensbokningar.

Branschnyheter
NSA skickar ut ett nyhetsbrev sex gånger per år. Vi publicerar också artiklar om branschen löpande på vår webbplats.

 

För att bli medlem eller om du har några frågor om medlemskapet, kontakta kansliet på nsa@branschkansliet.se.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab