På byggarbetsplatser där efterlevnaden av skyddskläder är dålig finns det också andra och allvarligare brister i botten.

”Bristande skyddskläder indikation på fler brister”

De stora byggarbetsplatserna har generellt en god efterlevnad när det gäller krav på skyddskläder. Här gäller allt som oftast att hela skyddsmunderingen ska användas oavsett arbetsuppgift. På mindre byggen är också efterlevnaden god om det är en seriös firma. Men på byggen där efterlevnaden av skyddskläder är dålig finns det också andra och allvarligare brister i botten.

Det säger Daniel Ramlert, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, till Svensk Byggtidning. Arbetsmiljöverket gjorte 24.000 inspektioner ifjol och av dessa riktades omkring 4.700 mot byggverksamhet. Av dessa fick mer än varannan någon form av krav från myndigheten.

Bland annat går inspektionerna ut på att stärka arbetsplatsen egen förmåga att förebygga risker och samtidigt ge besked till arbetsgivaren om vad som behöver rättas till. Till exempel har användandet av arbetskläder blivit bättre.

– Rätt sorts skor har länge varit en självklarhet. Hjälm också. Med tiden har särskilda varselkläder kommit och som är en självklarhet idag på seriösa arbetsplatser. På de byggarbetsplatser där klädseln är felaktig finns kanske varken ordningsregler, skyddsregler eller arbetsmiljöplan heller, säger Daniel Ramlert till tidningen.

Upptäcker han att arbetsplatsen har brister i arbetsmiljö eller skyddskläder kan en sanktionsavgift delas ut. Följs inte bestämmelserna kan sanktionsavgiften skrivas ut direkt och dessutom rapporteras till Arbetsmiljöverket för utredning. Inom byggbranschen är fallrisker bland det allvarligaste som kan inträffa och att bryta mot reglerna kan ge sanktionsavgift på 40.000 kronor. En kännbar kostnad för mindre företag. För stora multinationella företag kan samma avgift utgöra 400.000 kronor.

Vilka arbetsplatser som väljs ut för inspektion beror på olika saker, som egna omvärldsanalyser, skyddsombud som hör av sig, tips från exempelvis allmänheten eller arbetstagare. 

– Det primära är människoliv. Pengarna ska vara ett incitament för arbetsgivarna att förstå det är viktigt att göra rätt, avslutar Daniel Ramlert.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab