Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog. Foto hämtat från hemsidan iseskog.se.

”Chefer och politiker kan komma att ställas inför domstol”

Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att skydda personal, som riskerar att smittas av coronaviruset på jobbet. Därför kan chefer och eventuellt även politiker komma att ställa inför domstol, säger arbetsrättsexperten Tommy Iseskog.

Han gör uttalandet i en intervju med SVT Nyheter, som tar upp situationen med att vårdpersonal och skyddsombud slagit larm om att det saknas skyddsutrustning i vården, samtidigt som regionerna enats om att minska kraven. Enligt regionerna räcker kortärmad skyddsrock och att ansiktsmask inte behövs om man har visir. Beslutet har skapat ännu mer oro bland vårdpersonal.

– Arbetsgivaren skall vidta ”alla åtgärder som behövs” enligt lagen. Och här handlar det om en livsfarlig sjukdom. Att man då till exempel frångår WHO:s riktlinjer är något som man kan komma få stå till svars för i domstol, säger Tommy Iseskog.

Enligt honom är arbetsmiljölagens krav på skyddsutrustning långtgående och förutsätter att det finns breda marginal för riskfyllda situationer, inte minst om det råder osäkerhet om en patient är smittad eller inte. Folkhälsomyndighetens riktlinjer ger inget ansvar för arbetsmiljön påpekar Tommy Iseskog. Ansvaret för arbetsskyddet ligger på arbetsgivaren, och det är personligt. Det är som individer som chefer inom vård och omsorg alltså kan ställas inför rätta i brottmål, om det funnits brister i arbetsmiljön.

I torsdags skyddsstoppade facket medicinavdelningar på Östra sjukhuset i Göteborg, som en reaktion på att man skulle jobba utan munskydd med patienter som kunde vara smittade.

Tommy Iseskog menar att det kan kallas för brott mot lagen om vårdpersonal smittas.

– Många bryter benet, men sker det på jobbet är det en arbetsmiljöfråga. Och här handlar det om en sjukdom som faktiskt kan vara livsfarlig, och det tycks dessutom vara större risk om man exponeras för mycket smitta.

I första hand vilar det straffrättsliga ansvaret på chefer som fattar beslut om skyddsutrustning, men även på politiker i regionledningen.

– Jag tror vi kommer få se chefer och kanske även politiker inför domstol, säger Tommy Iseskog.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab