Vi har sett att anmälningar av arbetssjukdomar och annat som är covid-relaterat har ökat väldigt mycket och det måste vi naturligtvis analysera mer noggrant framöver, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Coronapandemin har resulterat i många skyddsombudsstopp

Arbetsmiljöverket har i år tagit emot 4.729 coronarelaterade tillbudsanmälningar, fall där arbetsgivare anmält att en eller flera arbetstagare exponerats för covid-19 i sitt arbete. I 196 fall har skyddsombud upptäckt risker så allvarliga att de begärt ingripande från verket. I 99 fall har skyddsombudsstopp begärts.

– Det är en kraftig ökning, konstaterar Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket till Dagens Nyheter.

– Vi pratar inte om att det är någon maskin som varit trasig utan här har ju varit stor oro för någonting som man blir sjuk och till och med kan dö av. Det är inte konstigt att det skapats oro och att det dragits i bromsen då.

Under fjolåret noterades 83 skyddsombudsstopp. 

– Vi har också sett att anmälningar av arbetssjukdomar och annat som är covid-relaterat har ökat väldigt mycket och det måste vi naturligtvis analysera mer noggrant framöver, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Dessutom har tre åklagarledda förundersökningar om arbetsmiljöbrott noterats i samband med coronapandemin. 

– Det vi har normalt sett är ju skador eller dödsfall på arbetsplatserna genom till exempel fall- eller klämolyckor. Här handlar det bland annat om anmälningar om att arbetstagare avlidit till följd av smitta som man menar orsakats på arbetsplatsen, säger chefsåklagare Karin Falk Strand.

Även vad gäller begäran om ingripande från Arbetsmiljöverket och skyddsombudsstopp är det vård- och omsorg för äldre som ligger i topp, tillsammans med transporttjänster som kollektivtrafik eller taxi.

Erna Zelmin Ekenhem pekar på att det under många år varit stor omsättning på personal, men vill inte kritisera arbetsgivarna. 

– Det är som så många gånger att sanningen ligger någonstans mittemellan. Många arbetsgivare har gjort sitt yttersta för att förstå och för att eliminera och minimera risker, och det har fungerat någorlunda sett till förutsättningarna.

– Men sedan ser vi också att det finns brister som oroar oss väldigt mycket, och det ser vi inte minst inom vården och inom omsorgen, säger Erna Zelmin Ekenhem.

Fakta

  • Det har under året upprättats totalt 4.729 tillbudsanmälningar med koppling till coronaviruset under året. Det kan till exempel handla om att anställda exponerats för smitta i sitt arbete.
  • Vid 196 tillfällen har skyddsombud begärt att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder mot arbetsgivaren, och i 99 fall har skyddsombud begärt så kallat skyddsombudsstopp på arbetsplatsen.
  • Skyddsombudsstopp regleras i arbetsmiljölagen 6 kap. 7§ och innebär att ett skyddsombud får avbryta pågående arbete om arbetet hotar någons liv eller hälsa.
  • Den fara som hotar ska vara både allvarlig och omedelbar för att arbetet ska få stoppas av skyddsombudet.

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab