Diagrammet visar de relativa mängderna sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg från februari 2020 (vecka 7). Veckonummer anges på X-axeln. Bild: Göteborgs universitet.

Coronasmittan ger inte vika – virusnivån i vatten stiger successivt

Förhållandevis många är smittade hela tiden, konstaterar mikrobiologen Helene Norder som följt virusnivåerna i avloppsvatten under hela pandemin.

Forskare som följt nivåerna av coronavirus i vattnet under hela pandemin, kan nu visa hur halterna förändrats under tidens gång.

Diagrammet som presenteras, se bild, visar utvecklingen av halten sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg vecka för vecka, från den första provtagningen i mitten av februari (vecka 7) år 2020, då pandemin var i sin linda.

Den senaste mätningen bygger på prover tagna vecka 33, den 15-21 augusti.

Pandemivåg fyra slog alla rekord
Pandemivågorna ett, två och tre framträder tydligt i diagrammet. De ter sig dock små jämfört med pandemivåg fyra som hade sin toppnotering i januari (vecka 2) 2022. Därefter har nivåerna fluktuerat.

Trots att det skett en sänkning av halten sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg i den senaste veckomätningen (vecka 33 2022), är det tydligt att smittan inte ger med sig. De senaste månadernas lägstanivåer ligger avsevärt högre än lägstanivåerna tidigare under pandemin.

– Det verkar som vi har en rejält förhöjd baslinje av mängden cirkulerande sars-cov-2, det är alltså förhållandevis många hela tiden som är smittade, konstaterar Heléne Norder, forskningsledare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den virustyp som dominerat den senaste tiden är undervarianten av omikron, BA.5. Troligen håller den dominansen i sig, menar Heléne Norder, även om typbestämningen av de senaste proverna inte är slutförd.

Coronavirus i vattnet visar hur många som är sjuka
Forskargruppen bakom undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg samarbetar med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner. Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Mätningarna och analyserna av proverna rapporteras direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock minskat i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab