Bild från TIKI Safetys hemsida.

COVID-19: ”Vi har stor efterfrågan på våra produkter”

För varje dag som går ökar antalet drabbade av Coronaviruset och i takt med att spridningen sker globalt blir det allt mer uppenbart att vi står inför en pandemi. Bland NSA-företagen finns de som arbetar med andningsskydd och som upplever en allt större efterfrågan på produkterna.
– Vi tycker det är självklart hemskt med en pandemi, men vi är väl förberedda, vi har en stor efterfrågan och vi jobbar på att möta den, säger Mikael Klockseth, CEO på Tiki Safety.

Vid en pandemi uppstår snabbt en brist på till exempel andningsskydd och annan skyddsutrustning. Kan ett företag som sysslar med just de produkterna förbereda sig inför en pandemi eller är det inte möjligt?
Hur arbetar exempelvis Tiki Safety?
– Säkra leverantörer, se till att produktion inte är beroende av mycket personal, se till att arbetsstationer är utspridda och handhygien efterföljs, etc.
Vi står nu på tröskeln till något som kan vara ett stort globalt utbrott av COVID-19, coronavirusets utbredning. Vilka följderna blir är idag bara spekulationer.
Tror du att en brist på skyddsutrustning skulle påverka samhällets sätt att tänja på säkerhetskrav och produktnormer?
– Det är något vi absolut inte hoppas på. Dock har vi sett vissa tveksamma produkter på marknaden som finns att tillgå samt att det finns väldigt lite information att tillgå från högre instanser angående vilken utrustning som ger bäst skydd. Vi önskar att myndigheter och större organisationer informerar om vad för andningsskydd som faktiskt fungerar vid längre arbetsskift. Sedan vill vi även värna om miljön och ge en inblick i den ekonomiska fördelen med att använda flergångsskydd.
Coronavirusets första fall kom från staden Wuhan i Kina. Kina är dessutom en stor producent av många produkter. Har det påverkat Tiki Safety?
– Situationen i Kina har självklart påverkat hela världen med stängda gränser. Vi på Tiki Safety har dock klarat oss relativt lindrigt undan genom att vi har kunnat hålla igång vår tillverkning. Vi levererar våra produkter till hela världen och det är inte endast situationen i Kina som varit ansträngd.
Känner du personligen en oro inför vad som kan bli en pandemi?
– Ja och nej, man är alltid orolig för människor. En människa är lugn, men om en grupp med människor hetsar varandra kan det leda till alla möjliga problem.

Ökat produktionskapaciteten
SR Safety har ökat produktionskapaciteten sedan slutet av januari.
– Vi arbetar med att säkerställa att våra leverantörer kan fortsätta att leverera komponenter till oss i den takt vi har behov av, säger Lars Ronner, Sales Manager Central Europe.
Han menar att det är svårt att förbereda sig för en pandemi.
– Privat kan man lägga extra förnödenheter på hyllan hemma. Som företag kan man exempelvis stoppa alla internationella tjänsteresor tillsvidare och ta in extra personal för att säkerställa fortsatt hög produktion, men även ha en tät dialog med sina underleverantörer.
Nu har regeringen öppnat för en dialog i syfte att förändra arbetstiden för att säkerställa att företag kan behålla sina anställda i en situation där behovet inte finns. Men Lars Ronner tror inte på förändringar i regler.
– Jag har svårt att se att man ändrar regler runt skyddsutrustning, på lång sikt kanske men inte på 6-12 månader.
SR Safety har inga direkta underleverantör i Kina, men företagets egna underleverantörer kan med tiden få problem med vissa typer av komponenter.
Känner du personligen en oro inför vad som kan bli en pandemi?
– Ja, med tanke på att jag reser cirka 160 dagar om året utanför Norden, men framförallt för mina nära och kära, samt naturligtvis även arbetskollegor, säger Lars Ronner.

Läs även: Arbetsmiljöverkets råd

Folkhälsomyndigheten

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab