Den 9e November 2022 släppte Adda sin försörjningsrapport. När Covid-19 drabbade världen var kommunerna och regionerna i Sverige oförberedda på en kris i den storleken och saknade tydliga riktlinjer och åtgärdsplaner.

”Dags att förbereda sig för nästa leveranskris”

Många kände av bristen på personlig skyddsutrustning under pandemin och många påverkas dagligen av energi- och drivmedelspriserna till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Kriser och utmaningar i omvärlden utmanar leveranskedjorna. Det märks tydligt i försörjningen av varor och tjänster till offentlig sektor. Det skriver Åsa Edman, Charlotte Murray, Selma Pozder och Theodor Berglund från Adda i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Och man fortsätter: 

”Till det kommer flera nya europeiska regelverk som ställer höga krav på leverantörernas ägare, utbud och underleverantörer. Även om reglernas syfte är vällovligt kommer importen att påverkas från länder vi är beroende av. Sverige behöver samtidigt kraftsamla för att bygga upp försörjningsberedskapen inför kommande kriser. Det gäller flera länder i Europa. Det innebär sammantaget att utbudet minskar samtidigt som efterfrågan ökar.”

Just nu pågår ett omfattande statligt utredningsarbete för att skapa struktur till Sverige beredskap. Som målbild anges ofta tre månaders försörjningsförmåga. Debattörerna avslutar sitt inlägg med:

”Det är dags att sätta igång om vi vill vara förberedda för nästa kris. Det är helt nödvändigt att kommunerna och regionerna får resurser och stöd för att arbeta både strategiskt och långsiktigt. Vår studie och våra erfarenheter pekar i samma riktning: ju bättre vi hanterar försörjningsfrågor i vardagen, desto bättre hanterar vi dem när krisen kommer.”

Läs mer

Den 9e November 2022 släppte Adda sin försörjningsrapport. När Covid-19 drabbade världen var kommunerna och regionerna i Sverige oförberedda på en kris i den storleken och saknade tydliga riktlinjer och åtgärdsplaner. Trots det klarade offentlig sektor att ställa om och framgångsrikt samverka för att hantera behov och utmaningar kopplade till försörjningen av varor och tjänster. 

Läs mer

Handelsorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 8 508 938 00

Powered by Branschkansliet